Σε λειτουργία επιτροπή για τον έλεγχο των ΜΚΟ στην Μυτιλήνη

Σε λειτουργία τίθεται η επιτροπή καταγραφής, συντονισμού και αξιολόγησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που λειτουργούν στη Λέσβο σε θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.


Την απόφαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Μετανάστευσης ανακοίνωσε χθες στη Μυτιλήνη, έδρα της γενικής γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο γενικός γραμματέας Γιάννης Γιαννέλλης.

Με την απόφαση, την οποία υπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μουζάλας και Χριστόφορος Βερναρδάκης και ο υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος Δρίτσας και σε αυτήν, τίθεται άμεσα σε λειτουργία η συντονιστική επιτροπή των ΜΚΟ εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην Λέσβο και η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί, σχετικά με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, ορίζονται τα μέλη της.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Συντονιστή και μέλη τον δήμαρχο Λέσβου, τον Κεντρικό Λιμενάρχη Μυτιλήνης, τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου τον οριζόμενο από τον γενικό γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου. Έργο της δε είναι:

Η καταγραφή, ταυτοποίηση και διαπίστευση όλων των ΜΚΟ και των ανεξάρτητων εθελοντών, που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, με σκοπό τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Η αξιολόγηση των ΜΚΟ με βάσει το καταστατικό τους και των άλλων στοιχείων εγγράφων - δικαιολογητικών που θα κατατεθούν στην Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος της.
Η συνδρομή στην οργάνωση της δράσης τους στη Λέσβο με βάσει τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Η έγκριση θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο σχετικό Μητρώο και στην ανάπτυξη του έργου τους.
Η κατάταξή τους σε τομείς δράσης (χωροταξικά και λειτουργικά) και παροχής υπηρεσιών μετά την αξιολόγησή τους.
Ο διαρκής συντονισμός και έλεγχος της δράσης των ΜΚΟ και των ανεξάρτητων εθελοντών.
Και τέλος η πληροφόρηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ΜΚΟ για την υποχρέωση καταγραφής τους και την έγκριση της δράσης τους.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Γιαννέλλη η επιτροπή ήδη συνεδρίασε σήμερα και συζήτησε για τη φόρμα των ΜΚΟ και των εθελοντών, καθώς και των ανεξάρτητων εθελοντών που πλέον θα συμπληρώσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. «Κανείς δεν θα επιχειρεί αν προηγουμένως δεν διαπιστευθεί και δεν εγκριθεί ο ρόλος του.

Όποιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει το Ελληνικό κράτος και δεν σέβεται τους νόμους και τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει πολύ απλά παίρνει τα μπογαλάκια του και φεύγει» είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής. Και προσέθεσε... «Σεβόμαστε το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν ΜΚΟ και εθελοντές στο νησί, αλλά πλέον όλη αυτή τη προσφορά θέλουμε να τη λειτουργήσουμε πολλαπλασιαστικά οργανώνοντας την».


Να σημειωθεί ότι η συντονιστική επιτροπή καταγραφής, συντονισμού και αξιολόγησης των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που λειτουργούν στη Λέσβο θα λειτουργήσει πειραματικά στο νησί με προοπτική επέκτασής της και στα άλλα νησιά.