Ανέγερση και λειτουργία ξενώνων από την «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» στην Μυτιλήνη

Η ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι μια ιδέα, που γίνεται Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία θα ιδρυθεί με πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει κυρίως σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται ελάχιστα ή καθόλου από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς .


Στόχος της οργάνωσης είναι η παροχή υπηρεσιών, ο συντονισμός και οι δράσεις που αναφέρονται περιγραφικά παρακάτω:

Την δημιουργία με την αγορά ή ανέγερση ξενώνων και λειτουργία αυτών σε Μυτιλήνη, Κω, Λέρο, Σάμο, Ρόδο,Κέρκυρα, Αθήνα, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Ηγουμενίτσα, Πάτρα όπου θα παρέχεται δωρεάν : Καταγραφή, φύλαξη, φαγητό ,ιατρικές εξετάσεις ,ιατρική - νομική – φαρμακευτική υπηρεσία στους μετανάστες, ψυχολογική υποστήριξη, ,δημιουργική απασχόληση κατά το χρόνο παραμονής τους, υπηρεσίες διερμηνείας, αναζήτηση συγγενών με στόχο την επανένωση οικογενειών, προστασία ανηλίκων και αναζήτηση συγγενών τους και συνοδεία αυτών, μεταφορά στη χώρα προορισμών τους ή στη χώρα επαναπατρισμού εφόσον το θέλουν.

Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα.

Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα τους.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες προέλευσης μεταναστών και προσφύγων, στον πλαίσιο υλοποίησης και προώθησης των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDG’s)», που υιοθετήθηκαν από 189 έθνη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2000.

Την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, λειτουργίας και διαχείρισης ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών και στήριξης των τοπικών φορέων στα σημεία εισόδου αλλοδαπών.

Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ιδιαίτερα σε άτομα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Την δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία δομών φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς, θύματα βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης, θύματα trafficking, απόρους)

Την ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την προστασία και ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία, οικογενειακής επανένωσης, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, στήριξης θυμάτων trafficking, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης.

Την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς.

Την ανάπτυξη δομών επιμόρφωσης και πιστοποίησης προσόντων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διερμηνείας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα.

Την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της διασποράς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, περιφέρειες και υπουργεία με στόχο την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς, εθνικούς φορείς και υπουργεία στο πλαίσιο προώθησης των σκοπών της εταιρείας.

Την εκπόνηση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών για την κατανόηση όλων των πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου και του προσφυγικού πληθυσμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Την ανάπτυξη και η προώθηση του εθελοντισμού στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

Την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη των επιπτώσεων και τη στήριξη των πληθυσμών, που πλήττονται από τις κλιματικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να καθίστανται πρόσφυγες.

Την έκδοση βιβλίων ή άλλου έντυπου υλικού με αντικείμενο συναφές με τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας.

Ως πληθυσμοί στόχοι που στηρίζονται από τις δράσεις της οργάνωσης δεν αποκλείονται ημεδαποί εφόσον το επιτρέπει ή/και το επιβάλλει συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι αρχές της οργάνωσης συνοπτικά:

1.Η Ανθρώπων Αλληλεγγύη θα έχει άμισθους ανθρώπους που στελεχώνουν το διοικητικό συμβούλιο
2.Οι εργαζόμενοι σε όλες τις διοικητικές θέσεις θα είναι ΑΜΕΑ
3.Το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό θα προέρχεται από άνεργους νέους επιστήμονες
4.Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους μετανάστες όπως θα συμπεριφερόμασταν στον εαυτό μας , στους γονείς μας , στα παιδιά μας με παροχή στέγης , τροφής , ασφάλειας και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας
5.Να προστατεύουμε τα ορφανά παιδιά από κινδύνους όπως το trafficking και το εμπόριο οργάνων
6.Πρέπει να προστατευτούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες από εξτρεμιστικά στοιχεία (όπως εξτρεμιστές) που κρύβονται ανάμεσα στους μετανάστες με σκοπό να βλάψουν εμάς και τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας

Η Ανθρώπων Αληλλεγγύη είναι η ιδέα που γίνεται πράξη μέσα από την κοινωνία. Οι πολίτες κρατούν το μέλλον στα χέρια τους, απλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν πολλά και ΑΜΕΣΑ !

Στηρίξτε την προσπάθειά μας, διαδώστε την ιδέα, εργαστείτε μαζί μας!

Παρακολουθήστε και τις εξελίξεις προσλήψεων της οργάνωσης και των δράσεων ακολουθώντας μας στα κοινωνικά δίκτυα

Website: people-solidarity.com
Facebook: https://www.facebook.com/People-Solidarity-1015308551846156/timeline
twitter: https://twitter.com/solidaritygr
google+: https://plus.google.com/+People-solidarity/posts
youtube: https://www.youtube.com/c/People-solidarity
linkedin: https://gr.linkedin.com/in/people-solidarity-b0a292111