Ποιοι μπορούν να πάρουν ΦΕΤΟΣ σύνταξη του ΙΚΑ από τα 56,9

Επτά κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη το 2016, αρκεί να μην έχουν πιάσει, είτε τα παλιά και χαμηλότερα όρια ηλικίας, είτε τα νέα όρια συνταξιοδότησης που ξεκινούν από το 56ο έτος και 9 μήνες αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος» και παρουσιάζει το epoli.gr.


Συγκεκριμένα,

1. Με 4.500 ημέρες ασφάλισης πριν ή μετά το 2012, αφού συμπληρώσουν το 62ο έτος για μειωμένη και το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη ή μετά το 2012.

2. Με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί μέχρι το 2012, για τις ασφαλισμένες προ του 1993.

Για να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν πιάσει, είτε το παλιό όριο ηλικίας που ισχύει έως τις 18/08/2015, είτε το νέο όριο που αλλάζει από 19/08/2015.

3. Με 6.000 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012, εφόσον πρόκειται για μητέρες που έχουν ένσημα ΙΚΑ από 1ης/01/1993 και μετά.

Για να κάνουν αίτηση θα πρέπει να συντρέχουν τρεις αυστηρές προϋποθέσεις: α) να έχουν πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες στην ασφάλιση ΙΚΑ έως τις 31/12/2012, χωρίς αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, β) να είχαν κλείσει το 50ο έτος για μειωμένη ή το 55ο έτος για πλήρη σύνταξη έως το 2012 και γ) να είχαν και ανήλικο τέκνο.

4. Με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και συνολικά έως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες.

Το όριο ηλικίας για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη είναι 55 έως 58,5 ετών εφόσον συμπληρώνεται μέχρι 18/08/2015, ενώ από 19/08/2015 και μετά αυξάνεται.

5. Με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και συνολικά 10.800 και 11.000 κατά τη συνταξιοδότηση.

Το όριο ηλικίας μέχρι 18/08/2015 είναι 58 και 59 ετών, ενώ αυξάνεται κατά 6 μήνες για όσους συμπληρώνουν τα 58 ή τα 59 από 19/08/2015 και μετά.

6. Με 12.000 ημέρες ασφάλισης, είτε πριν, είτε μετά το 2012 και ηλικία 62 ετών.

7. Με βαρέα ένσημα και συνολικό χρόνο ασφάλισης από 4.500 μέχρι 10.500 ημέρες.

Πηγη epoli.gr