«Πρόβα τζενεράλε» για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2016-Δείτε το νέο έντυπο Ε1 2016

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με το υπουργείο Οικονομικών να προσδοκά πως η διαδικασία θα εκκινήσει στα μέσα Μαρτίου.


Άλλωστε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έδωσε προθεσμίαμέχρι τις 15 Φεβρουαρίου στους υπόχρεους (επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία) για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2015, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εφέτος δεν έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στους κωδικούς αλλά και στη διαδικασία της συμπλήρωσης της δήλωσης, η οποία έχει απλοποιηθεί ήδη από το πέρυσι, καθώς πολλά δεδομένα είναι προσυμπληρωμένα.

Υπενθυμίζεται πως υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι εξής:

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ’ αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Στο νέο Ε1 έχει προστεθεί νέα στήλη στην οποία πλέον αποτυπώνονται τα εισοδήματα όχι μόνον των έγγαμων ζευγαριών, αλλά και ομόφυλων ή ετερόφυλων ζευγαριών τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματοςυποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Κάτοικος εξωτερικού εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.Προσυμπληρωμένοι Κωδικοί

Και η εφετινή δήλωση όπως η περυσινή περιλαμβάνει προσυμπληρωμένους κωδικούς. Είναι οι κωδικοί του πίνακα 4 της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου.

Σε περίπτωση που μετά τις 15 Φεβρουαρίου και έως το άνοιγμα της υποβολής των δηλώσεων η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στο Ε1 ή έχουν εισαχθεί λάθος, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, να κάνουν προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1 και εν συνεχεία να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη τους ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθούν αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής για να κάνει διορθώσεις.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Τα SOS της δήλωσης

Οι τράπεζες έχουν ήδη αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αρχεία με πληροφορίες για τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων πελατών τους το 2015.

Και στο νέο έντυπο τα ποσά αυτά θα εμφανίζονται σε παράθυρο κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 667-668 στον πίνακα Δ1 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης και στους κωδικούς 669-670 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.

Αντίστοιχα, θα χρειάζεται προσοχή και για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών 775-676 και 677-678 οι οποίοι αφορούν στο φόρο που παρακρατήθηκε σχετικά με τους τόκους καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

Στο νέο έντυπο Ε1 συνεχίζει να υπάρχει ο κωδικός 049 για τη δήλωση αποδείξεων αν και από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν πως θα είναι ανενεργός. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ έπρεπε να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ. Αυτό πλέον δεν ισχύει.

Στο νέο έντυπο Ε1 έχει προστεθεί κωδικός (125-126) για τα ανείσπρακτα ενοίκια με την ονομασία «Ανείσπρακτα εισοδήματα της παρ. 4 άρθρου 39 ΚΦΕ».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.


Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι είναι το νέο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), υπόδειγμα του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Το νέο έντυπο το οποίο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από 6.000.000 φορολογούμενους, έχει συμπεριλάβει τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε η θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη σελίδα του Ε1 και ειδικότερα στη στήλη «Στοιχεία Φορολογουμένου» δίπλα από την φράση «Συζύγου» έχουν προστεθεί για πρώτη φορά τα αρχικά «Μ.Σ.Σ.» που σημαίνουν «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης».Η ένδειξη αυτή θα συμπληρωθεί από ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Με αυτή την αλλαγή ουσιαστικά εξισώνονται φορολογικά για τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν το 2016 των έγγαμα ζευγάρια με τα λοιπά ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης.
Λοιπές αλλαγές

Στο νέο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπωνδιατηρείται ο κωδικός 049 στον οποίο δηλώνονται οι αποδείξεις παρά το ότι δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση αποδείξεων για τα εισοδήματα του 2015.

Ακόμη, στο νέο έντυπο έχει προστεθεί κωδικός για τα ανείσπρακτα ενοίκια τα οποία δεν θα φορολογούνται εφόσον έχει προηγηθεί αγωγή σε βάρος του ενοικιαστή ή έξωση.

Σημειώνεται πως η προκαταβολή φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν oι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε), τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα σωματεία, τα ιδρύματα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών αυξάνεται για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2016 και αποκτήθηκαν το 2015 στο 75%, από 55%.

Σε 4% από 3% θα αυξηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στα καθαρά εισοδήματα από 50.001 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ, ενώ σε 6% από 4% αυξάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα καθαρά εισοδήματα από 100.001 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ και για τα εισοδήματα από 500.001 ευρώ και πάνω ο συντελεστής ανέρχεται στο 8% (από 4%).
Σε 13% από 10% έχει αυξηθεί ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα επιβατικά αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τις πισίνες (εσωτερικές και εξωτερικές), ενώ επιβάλλεται πλέον φόρος πολυτελούς διαβίωσης 13% και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων.

Τέλος, από φέτος καταργείται η έκπτωση 2% στον οφειλόμενο φόρο σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του. Η συγκεκριμένη έκπτωση δινόταν στα φυσικά πρόσωπα αν ο φόρος πληρωνόταν μέσα στην προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης.

Πηγη www.cnn.gr