18 αγροτικοί γιατροί στο Βόρειο Αιγαίο… Οι 9 στην Λέσβο

Ενισχύονται τα αγροτικά ιατρεία της περιφέρειας με την πρόσληψη για ένα χρόνο 18 αγροτικών γιατρών και συγκεκριμένα 9 στη Λέσβο, 3 στη Λήμνο, 2 στον Άγιο Ευστράτιο, 2 στη Σάμο και από ένας στη Χίο και την Ικαρία.


Την απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας και εντός των επομένων 10 ημερών οι γιατροί που προσλαμβάνονται οφείλουν να παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι περισσότεροι βαπό αυτούς θα πρέπει να εκπαιδευτούν για ένα μήνα στο νοσοκομείο και μετά να αναλάβουν υπηρεσία στα αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία.

Πρόκειται για τις τοποθετήσεις που ανά τακτά διαστήματα γίνονται στα αγροτικά ιατρεία μετά τη λήξη των συμβάσεων ενός έτους των αγροτικών. Πολλά ωστόσο αγροτικά ιατρεία συνεχίζουν να είναι χωρίς γιατρό ενώ σε άλλα λήγουν οι συμβάσεις των αγροτικών και δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία κάλυψής τους.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται για το Νομό Λέσβου

ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

1. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟ Υ
ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
1. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΑΤΣΙΚΗΣ Α ΓΝ – ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
2. Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΝ – ΚΥ
3. Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Ι. ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
4. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗ
5. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΜΟΥΔΡΟΥ Α ΓΝ – ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
6. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ Β Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗ Σ
7. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΕΡΕΣΣΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ
8. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗ Σ
9. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙ
10. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗ Σ

11. Τοποθέτηση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία

1. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ Α ΓΝ – ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
2. Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΑΓΡΑΣ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗ
3. ΠΑΥΛΙΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΒΡΙΣΑΣ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤ ΟΥ

Στη Σάμο προσλαμβάνονται αγροτικοί γιατροί για τα ιατρεία Καρκιναγρίου Ικαρίας, Μαραθοκάμπου και Παγώνδα Σάμου ενώ ο ένας αγροτικός γιατρός για τη Χίο τοποθετείται στα Κουρούνια.


Πηγη ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ