Ενισχύεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ στο Ανατολικό Αιγαίο- Πρόσληψη 10 επιπλέον Διασωστών στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Πρόσληψη 50 επιπλέον Διασωστών του ΕΚΑΒ, ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.


Στις 28 Ιανουαρίου 2016 η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», και σε συνεργασία με τις δομές του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ως φορέα υλοποίησης), ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόσληψης 50 νέων Διασωστών (κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων).

Οι 50 νέοι Διασώστες, που εντάσσονται στο δυναμικό του ΕΚΑΒ σε μια καθοριστική χρονική στιγμή για τις απαιτούμενες επιχειρησιακές του δράσεις, θα συνάψουν οκτάμηνες συμβάσεις έργου και σε συνδυασμό με ανάλογη υπηρεσιακή κατανομή των 186 νεοπροσληφθέντων Διασωστών (κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που ορκίστηκαν στις 26/1/2016 εκ των οποίων τους 42 θα απορροφηθούν στους Τομείς του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης) θα συνδράμουν καθοριστικά στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας τόσο στις επιχειρήσεις διάσωσης των μεταναστών & προσφύγων όσο και στην γενικότερη παροχή ποιοτικών και έγκαιρων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας το ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για σύνδεση της παροχής Επείγουσας Προνοσοκομειακής φροντίδας με την αντίστοιχη Πρωτοβάθμια Φροντίδα και Νοσοκομειακή κάλυψη στις περιοχές που πλήττονται από τις μεταναστευτικές & προσφυγικές εισροές, θα κατανείμει τους 50 Διασώστες (κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων) στους εξής Τομείς, του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης:

- Τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου: Εννέα (9) Διασώστες
- Τομέας ΕΚΑΒ Μυτιλήνης: Δέκα (10) Διασώστες
- Τομέας ΕΚΑΒ Σάμου: Πέντε (5) Διασώστες
- Τομέας ΕΚΑΒ Χίου: Εννέα (9) Διασώστες
- Τομέας ΕΚΑΒ Κω: Εννέα (9) Διασώστες
- Τομέας ΕΚΑΒ Καλύμνου: Τρεις (3) Διασώστες

- Τομέας ΕΚΑΒ Λέρου: Πέντε (5) Διασώστες