Πως θα λάβετε την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βήμα βήμα η αίτηση στο taxis

Σε λειτουργία έχει τεθεί στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη χορήγηση των επιδομάτων πετρελαίου θέρμανσης.

Το νέο επίδομα ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που προμηθεύεται κάθε δικαιούχος. Θα καταβληθεί, όμως, σε πολύ λιγότερα νοικοκυριά από αυτά στα οποία χορηγήθηκε πέρυσι, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι «κουρεμένο» κατά 28,57% έως και πάνω από 50% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς όχι μόνο έχει μειωθεί κατά 0,10 ευρώ ανά επιδοτούμενο λίτρο, αλλά θα καταβάλλεται και για λιγότερες ποσότητες καυσίμου.

Κι όλα αυτά επειδή φέτος επιβάλλονται αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κοινωνικής παροχής, ενώ παράλληλα προβλέπονται και περισσότεροι περιορισμοί στα επιδοτούμενα λίτρα.

Αναλυτικά, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος για να εισπράξει το επίδομα θέρμανσης καθώς και τα σημεία-παγίδες που πρέπει να γνωρίζει έχουν ως εξής:

1. Για την υποβολή της αίτησης ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να μεταβεί στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, και στη συνέχεια να επιλέξει την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Η είσοδος στην υπηρεσία αυτή μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους:
α. Με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.
β. Με πληκτρολόγηση του ΑΦΜ και του αριθμού ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Στην ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, υπάρχουν οι παρακάτω δύο εφαρμογές:
α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ενταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους.
β. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης.

3. Ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης θα πρέπει, αφού επιλέξει την εφαρμογή «Υποβολή Αίτησης Ενταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης», να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση αναγράφοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Ονοματεπώνυμο.
• Αριθμό εξαρτώμενων τέκνων.
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος, καθώς και ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.
• Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.
• Ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας πρέπει να αναγραφεί και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.
• Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
• Την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.
• Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

4. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εισπράξουν επίδομα θέρμανσης και είναι ένοικοι πολυκατοικίας, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ορισμένα στοιχεία και από το διαχειριστή ή των εκπρόσωπο της πολυκατοικίας ή από την εταιρία διαχείρισης της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και της «Εφαρμογής Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης», ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ή η εταιρία διαχείρισης της πολυκατοικίας θα πρέπει να δηλώσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

• τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
• τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
• τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
• τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
• τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων ενοίκων, δηλαδή των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ο διαχειριστής θα πρέπει να προβεί σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 30 Μαΐου 2016.

5. Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση του επιδόματος θα απαντηθεί θετικά από τη ΓΓΔΕ, εφόσον ο αιτών πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

6. Το επίδομα θα χορηγηθεί τμηματικά για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 15-10-2015 μέχρι 30-4-2016. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 30 Μαϊου 2016.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος