Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για το Ειδικό Σχολείου Λέσβου

«Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών της Λέσβου σχετικά με την λειτουργική κατάσταση και τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Λέσβου»


Ενημερώνουμε τους πολίτες της Λέσβου ότι η «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών» πρόκειται να εισηγηθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα (σσ χθες) Δευτέρα 28/12/2015, την ενημέρωση του Σώματος για τις λεπτομέρειες της τρέχουσας λειτουργικής κατάστασης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (γνωστού και ως «Ειδικού Σχολείου») Λέσβου και τις προτεραιότητες στην κάλυψη των αναγκών του, όπως αυτές ιεραρχούνται από τον Σύλλογο Γονέων.

Κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες μας για ενεργή και ευθεία συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και της άσκησης του διοικητικού έργου και επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν αρμοδιότερη και επαρκέστερη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των πολιτών, έχουμε ορίσει ως Ειδική Αγορήτρια για το εν λόγω θέμα την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, κ. Ιουλία Ρούνη Σγούτσου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής, την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Μερόπη Φράγγου.

Θεωρούμε το θέμα ως ιδιαίτερης βαρύτητας, λόγω τόσο του ειδικού χαρακτήρα του σχολείου όσο και της έκτασης και φύσης των υφιστάμενων αναγκών και παρακαλούμε για την κάλυψή του, προς σφαιρικότερη ενημέρωση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση των Λέσβιων.


Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λέσβου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου) που ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2002-03, βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα της περιοχής των Υφαντηρίων Μυτιλήνης και στεγάζεται σε μικρές προκάτ αίθουσες. Αποτελεί σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σ’ αυτό φοιτούν μαθητές με αναπηρία με στόχο την εκπαίδευση και την απόκτηση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων. Την παρούσα σχολική χρονιά 2015-2016, οι μαθητές του σχολείου φθάνουν τον αριθμό των 37 και η ηλικία τους κυμαίνεται από 14 έως 22. Οι διαταραχές που τους χαρακτηρίζουν είναι ως επί το πλείστον οι ακόλουθες: Αυτισμός, Σύνδρομο Down, Νοητική Υστέρηση, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, πολλαπλές αναπηρίες,  κινητικά προβλήματα κλπ.