Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ανεμώτιας-Πρόεδρος ο νεαρός Μαντατής Σταύρος

Την Κυριακή 20 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες του Αγροτικού Συλλόγου Ανεμώτιας. Στις εκλογές ψήφισαν 45 μέλη του Συλλόγου και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:


Έγκυρα ψηφοδέλτια 45   Λευκά- Άκυρα 0


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαντατής Σταύρος του Ιγνατίου           36
Πτερούντιος Ηλίας του Χρήστου           33
Εμμανουήλ Βασίλειος του Εμμανουήλ 32
Κουτρουλής Χρήστος του Θεμιστοκλή  27
Γεωργάκης Βασίλειος του Ιγνατίου       22


Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Μπερντένης Χρήστος του Αποστόλου    35
Πτερούντιος Γεώργιος του Θεμιστοκλή   29
Ατσικμπάσης Ανδρέας του Σταύρου       26

Κατά σειρά σταυρών εκλέγονται αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου οι ακόλουθοι:

Μαντατής Σταύρος του Ιγνατίου                     36
Εμμανουήλ Βασίλειος του Εμμανουήλ           29
Γιαπιτζής Αναστάσιος του Ηλία                     27
Γεωργάκης Βασίλειος του Ιγνατίου                19


Την Τρίτη 22-12-15 το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε:

Πρόεδρος:  Μαντατής Σταύρος
Γραμματέας: Γεωργάκης Βασίλειος
Ταμίας: Πτερούντιος Ηλίας

Μέλη: Εμμανουήλ Βασίλειος, Κουτρουλής Χρήστος