Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής στην ΠΕ Β. Αιγαίου για την Βιολογική Γεωργία-νέα ένταξη έτος 2013

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που κατέθεσαν δήλωση εφαρμογής για το έτος 2013 στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-νέα ένταξη», ότι
την Πέμπτη 24-12-2015 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους- δεσμευμένους. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν  832  δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 2.702.977,78 ευρώ ,   142  απορριπτόμενους και 3  δεσμευμένους παραγωγούς με αναλυτικά τους λόγους απόρριψης και δέσμευσης  αντίστοιχα. Επίσης οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων:

του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής
του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν οι υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης  ήτοι μέχρι τη  Δευτέρα 4-1-2016.
Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.