Tην πρώτη εβδομάδα του ∆εκεµβρίου μπαίνουν στου λογ/σμους δικαιούχων αγροτών το 70% βασικής ενίσχυσης για το έτους 2015

Για την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου και µε πιθανότερη ηµεροµηνία την Τρίτη 1η του µήνα, αναµένεται η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων αγροτών µε την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης για το έτους 2015, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.


Ήδη η σχετική απόφαση, που δροµολογεί τις αντίστοιχες πληρωµές, έχει πάρει την υπογραφή των υπουργών και βρίσκεται καθ’ οδόν για το Εθνικό Τυπογραφείο. Οι τελευταίες πληροφορίες της Agrenda θέλουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κινείται απλουστευτικά, θέτοντας ως κύριο στόχο την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, βάζοντας στην άκρη την τυπολατρία και τις τεχνικού χαρακτήρα δεσµεύσεις, που ακυρώνουν τον τελικό στόχο.

Έτσι, µε δεδοµένο ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ανά πάσα στιγµή την απαιτούµενη ρευστότητα, ήτοι περί τα 1,8 δισ. ευρώ, δηλαδή το ποσό που πηγάζει και από τη συµβατική υποχρέωση έναντι του ∆ηµοσίου σε σχέση µε τη δανειοδότηση και διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ (λογαριασµός κοινοτικών ενισχύσεων), αυτό το οποίο µένει είναι η τεχνική φόρµουλα, ώστε η πληρωµή (µε τη µορφή προκαταβολής) να µην έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τους κοινοτικούς κανονισµούς και να µην εγείρει θέµα νέων καταλογισµών. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες κοινοτικές αρχές, έχει αποφασισθεί η πίστωση της προκαταβολής να γίνει σχεδόν ταυτόχρονα µε την ανάρτηση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης 2015 και να ακολουθήσει η διαδικασία παραλαβής των ενστάσεων τις επόµενες 30 µέρες. Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώνουν ότι επ’ αυτού έχει εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, αρκεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που θα γίνουν στη συνέχεια να µην έρχονται σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες επιλογές.

Από την πλευρά του υπουργείου τονίζεται, επίσης, ότι η επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, δηλαδή η προκαταβολή του τσεκ δεν αναστέλλει την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τις υπόλοιπες εκκρεµείς πληρωµές, όπως είναι τα βιολογικά, οι ντόπιες φυλές, οι εξισωτικές αποζηµιώσεις και τα προγράµµατα απονιτροποίησης. Ότι µπορεί να πληρωθεί, θα «τρέξει» και πριν από το τσεκ, τονίζεται αρµοδίως, µε τη δήλωση αυτή να επιβεβαιώνεται και από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ∆ΑΟΚ, που φαίνεται να έχουν διανύσει απ’ αυτών αρκετό δρόµο το τελευταίο διάστηµα.

Αυτό για το οποίο δεν γίνεται βέβαια λόγος είναι το αγροτικό πετρέλαιο, για το οποίο ως γνωστόν, τα χρήµατα που θα πρέπει να δοθούν µε τη µορφή της επιστροφής φόρου στους αγρότες είναι από εθνικούς πόρους, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισµό και δεν είναι ακόµα εύκολο να βρεθούν. Η εν λόγω διαδικασία συνδέεται ευθέως µε την πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και την αποκατάσταση της χρηµατοδότησης του δηµοσίου µε τις δόσεις που είναι να καταβληθούν βάσει της γνωστής συµφωνίας της 12ης Ιουλίου.   

Το µπαλάκι στον Αποστόλου, πετάει ο Μπόλαρης, που δηλώνει αναρµόδιος

Χωρίς κάποια επίσηµη ανακοίνωση από τους αρµόδιους που να αποσαφηνίζει την κατάσταση σχετικά µε τις πληρωµές των αγροτών και µε την προθεσµία που έλεγε ότι ως τις 10 Νοεµβρίου θα έχουν εκδοθεί τα προσωρινά δικαιώµατα να έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί δίχως καµία ανάρτηση, πέρασε κι αυτή η εβδοµάδα.

Με τους αγρότες στα «κάγκελα», τις  τελευταίες µέρες η Αχαρνών φαίνεται πως επιστρέφει στην εκδοχή της πληρωµής του 90% του τσεκ στις αρχές ∆εκεµβρίου, µήπως και ανακόψει την οργή του αγροτικού κόσµου, που ετοιµάζεται για την έλευση στην Αθήνα στις 18 Νοεµβρίου. Αυτό το σενάριο υποστήριξε και ο αναπληρωτής Μάρκος Μπόλαρης σε συνάντησή του µε τον διευθυντή της ΕΑΣ Ζακύνθου Πέτρο Βισβάρδη, αποφεύγοντας βέβαια να δώσει κάποια κατηγορηµατική απάντηση, τονίζοντας στον διευθυντή της Ένωσης ότι «δεν έχει αρµοδιότητα, αλλά ισχύουν όσα έχει δηλώσει για το θέµα ο υπουργός».

Βέβαια, ο βουλευτής Λάρισας της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος υπογραµµίζει ότι «για να καταβληθεί η ενιαία ενίσχυση, βάσει των ισχυόντων κοινοτικών κανονισµών, πρέπει να εκδοθούν τα προσωρινά δικαιώµατα, αφού πρώτα διευθετηθούν άµεσα οι εκκρεµότητες µε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, που υποτίθεται ότι θα είχαν λυθεί αρχικά το Μάιο, έπειτα τον Αύγουστο και κατόπιν «εντός των ηµερών», σύµφωνα µε τις προγραµµατικές δηλώσεις στις 6 Οκτωβρίου». Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο «αν παρέλθει η ηµεροµηνία της 30ης Νοεµβρίου, δεν υπάρχει προκαταβολή και η πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης µπορεί να γίνει µέχρι τις 30 Ιουνίου του εποµένου έτους και εφόσον έχουν εκδοθεί τα οριστικά δικαιώµατα, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη περιόδου ενστάσεων επί των προσωρινών δικαιωµάτων».

Σε αυτό το κλίµα και η βουλευτής Σερρών της Ν∆, Φωτεινή Αραµπατζή, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις µη πληρωµές των αγροτών, σηµειώνει ότι «όπως διαφαίνεται το υπουργείο, δεν θα προλάβει να έχει έτοιµα τα διαχειριστικά των βοσκότοπων, µε αποτέλεσµα, να µη γίνει ανάρτηση των προσωρινών δικαιωµάτων εντός του 2015».


Πηγη agronews.gr