Ερώτηση με πρωτοβουλία του Γ. Πάλλη, για την συλλογή των υλικών που έχουν συσσωρευτεί στις ακτές των νησιών

Με πρωτοβουλία του Γ. Πάλλη, 19 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν κοινή ερώτηση σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση, προκειμένου να γίνει άμεσα εφικτή, η συλλογή και ενδεχομένως η επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση των υλικών που έχουν συσσωρευτεί στις ακτές των νησιών που υποδέχονται τις προσφυγικές ροές.


Οπως αναφέρεται στην ερώτηση,  "σημαντική παράγωγη επίπτωση των προσφυγικών ροών είναι η συσσώρευση στις ακτές των νησιών που χρησιμοποιούνται ως πύλες εισόδου, χιλιάδων τόνων διαφόρων υλικών, κυρίως πλαστικών (σωσίβια, πλαστικές βάρκες και υπολείμματα τους) αλλά και εγκαταλειμμένων σκαφών διαφόρων τύπων και μεγεθών, εξωλέμβιων μηχανών από τις οποίες μάλιστα διαρρέουν καύσιμα.

Η συσσώρευση όλων αυτών των υλικών πολλά από τα οποία βρίσκονται σε απόκρημνες και απομακρυσμένες ακτές, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει στο άμεσο μέλλον μεγάλες βλάβες στο θαλάσσιο οικοσύστημα ενώ σε κάθε περίπτωση υποβαθμίζει από πολλές πλευρές το περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής η πολιτεία και καλώς, έχει ενσκήψει στο βασικό πρόβλημα, που είναι η διαχείριση των προσφυγικών ροών, η αρωγή, η περίθαλψη και η φιλοξενία των προσφύγων. Σήμερα σε όλα τα νησιά αυτή η διαχείριση των ροών έχει μπει σε μια κανονικότητα, ενώ στην συγκεκριμένη φάση, παρατηρείται κάμψη των αριθμών των προσφύγων που καταφθάνουν στα νησιά μας.

Εξακολουθεί όμως να παραμένει έντονη η ανάγκη της αποτελεσματικής διαχείρισης των υλικών που συσσωρεύονται στις ακτές, από την στιγμή μάλιστα που οι τοπικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και ανθρώπινους πόρους για την συλλογή τους, ενώ οι φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν τοπικές εθελοντικές συλλογικότητες δεν επαρκούν.

Το ζήτημα αφορά πολλά νησιά του Αιγαίου και ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει κεντρικά σε κυβερνητικό επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν καθώς ο χειμώνας θα διασπείρει τα υλικά μέσα στη θάλασσα, ενώ με το πέρασμα του χρόνου τα πλαστικά θα αρχίσουν να αλλοιώνονται επιβαρύνοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα."

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς:

Έχουν εκπονήσει ή πρόκειται να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα, κάποιο σχέδιο διαχείρισης αυτών των υλικών που έχουν συσσωρευτεί στις ακτές των νησιών μας;

Με ποιόν τρόπο σκέφτονται να συνδράμουν τις τοπικές δημοτικές ή άλλες αρχές και τις εθελοντικές συλλογικότητες, προκειμένου να διαχειριστούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτά τα υλικά που συσσωρεύονται στις ακτές των νησιών;

Τι άμεσα μέτρα σχεδιάζουν να λάβουν προκειμένου να γίνει άμεσα εφικτή, η συλλογή και ενδεχομένως η επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση αυτών των υλικών, με τέτοιο τρόπο που αυτές οι ενέργειες να αποφέρουν και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες;

Έχει προχωρήσει κάποιας μορφής συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου και Nοτίου Αιγαίου ,είτε με πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων, είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Περιφέρειας, σχετικά με το θέμα και σε ποια κατεύθυνση;Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Επικρατείας
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Οικονομικών
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Παραγωγής

                                                                          
Θέμα: “Διαχείριση υλικών που έχουν συσσωρευτεί στις ακτές των νησιών”

Σημαντική παράγωγη επίπτωση των προσφυγικών ροών είναι η συσσώρευση στις ακτές των νησιών που χρησιμοποιούνται ως πύλες εισόδου, χιλιάδων τόνων διαφόρων υλικών, κυρίως πλαστικών (σωσίβια, πλαστικές βάρκες και υπολείμματα τους) αλλά και εγκαταλειμμένων σκαφών διαφόρων τύπων και μεγεθών, εξωλέμβιων μηχανών από τις οποίες μάλιστα διαρρέουν καύσιμα.

Η συσσώρευση όλων αυτών των υλικών πολλά από τα οποία βρίσκονται σε απόκρημνες και απομακρυσμένες ακτές, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει στο άμεσο μέλλον μεγάλες βλάβες στο θαλάσσιο οικοσύστημα ενώ σε κάθε περίπτωση υποβαθμίζει από πολλές πλευρές το περιβάλλον.
Μέχρι στιγμής η πολιτεία και καλώς, έχει ενσκήψει στο βασικό πρόβλημα, που είναι η διαχείριση των προσφυγικών ροών, η αρωγή, η περίθαλψη και η φιλοξενία των προσφύγων. Σήμερα σε όλα τα νησιά αυτή η διαχείριση των ροών έχει μπει σε μια κανονικότητα, ενώ στην συγκεκριμένη φάση, παρατηρείται κάμψη των αριθμών των προσφύγων που καταφθάνουν στα νησιά μας.

Εξακολουθεί όμως να παραμένει έντονη η ανάγκη της αποτελεσματικής διαχείρισης των υλικών που συσσωρεύονται στις ακτές, από την στιγμή μάλιστα που οι τοπικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και ανθρώπινους πόρους για την συλλογή τους, ενώ οι φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν τοπικές εθελοντικές συλλογικότητες δεν επαρκούν.

Το ζήτημα αφορά πολλά νησιά του Αιγαίου και ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει κεντρικά σε κυβερνητικό επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν καθώς ο χειμώνας θα διασπείρει τα υλικά μέσα στη θάλασσα, ενώ με το πέρασμα του χρόνου τα πλαστικά θα αρχίσουν να αλλοιώνονται επιβαρύνοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Έχουν εκπονήσει ή πρόκειται να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα, κάποιο σχέδιο διαχείρισης αυτών των υλικών που έχουν συσσωρευτεί στις ακτές των νησιών μας;

Με ποιόν τρόπο σκέφτονται να συνδράμουν τις τοπικές δημοτικές ή άλλες αρχές και τις εθελοντικές συλλογικότητες, προκειμένου να διαχειριστούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτά τα υλικά που συσσωρεύονται στις ακτές των νησιών;

Τι άμεσα μέτρα σχεδιάζουν να λάβουν προκειμένου να γίνει άμεσα εφικτή, η συλλογή και ενδεχομένως η επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση αυτών των υλικών, με τέτοιο τρόπο που αυτές οι ενέργειες να αποφέρουν και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες;

Έχει προχωρήσει κάποιας μορφής συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου και Nοτίου Αιγαίου ,είτε με πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων, είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Περιφέρειας, σχετικά με το θέμα και σε ποια κατεύθυνση;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Πάλλης Γιώργος
Αντωνίου Χρήστος
Δημαράς Γεώργιος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θελερίτη Μαρία
Ιγγλέζη Κατερίνα                                              
Καββαδία Αννέτα
Καματερός Ηλίας                   
Καφαντάρη Χαρά                                     
Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα    
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος                                     
Μιχαηλίδης Ανδρέας               
Μιχελογιαννάκης Γιάννης          
Παυλίδης Κώστας
Πρατσόλης Αναστάσιος
Σαντορινιός Νεκτάριος               
Σκουρολιάκος Πάνος                                            
Στέφος Γιάννης      
Τριανταφύλλου Μαρία