Εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη για την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Την ημέρα εκείνη, αλλά όχι μόνο αυτή, ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ, μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές διαστάσεις ενός παγκόσμιου φαινομένου. 


Η Επιτροπή Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών "ΑΙΓΑΙΟ 50:50 - Ισόρροπη Συμμετοχή" του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου Γεωγραφίας. 


Βία κατά των Γυναικών

Τον Δεκέμβριο του 1999 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ψήφισμά της όρισε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Ως «βία κατά των γυναικών» ορίζεται κάθε πράξη βίας λόγω φύλου που οδηγεί ή είναι πιθανόν να οδηγήσει στη σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη των γυναικών ή να τους προκαλέσει πόνο, περιλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, στη δημόσια ή  στην ιδιωτική ζωή.

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και οικονομική κακοποίηση και υπερβαίνει τα όρια της ηλικίας, της φυλής, του πολιτισμού, του πλούτου και της γεωγραφίας. Λαμβάνει χώρα στο σπίτι, στους δρόμους, στα σχολεία, στον εργασιακό χώρο, στους τομείς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στα προσφυγικά στρατόπεδα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.

Παρά την ύπαρξη της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), που επιβάλλει στις  χώρες που την έχουν υπογράψει, ήδη από το 1993, να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τεθεί τέρμα στη βία αυτή, η παγκόσμια έως σήμερα εξάπλωσή της, σε εξαιρετικά ανησυχητικό βαθμό, αποδεικνύει πως το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε από τις συγκεκριμένες χώρες με την  πολιτική δέσμευση και τους πόρους που απαιτούσε. Επιπλέον, αναμένεται από καιρό η επικύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (όπως και από άλλα Κοινοβούλια Ευρωπαϊκών χωρών) της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Μάιος 2011) για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η σεξιστική βία όχι μόνο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και εμποδίζει την παραγωγικότητα, μειώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί έκφανση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησαν στην κυριαρχία των γυναικών από τους άνδρες και τις ποικίλες διακρίσεις εναντίον τους.

Και είναι βέβαιο είναι πως η βία κατά των γυναικών αποτελεί σημαντικό κοινωνικό μηχανισμό, που διατηρεί και αναπαράγει την έμφυλη ιεραρχία και ανισότητα. Σημειώνεται, επιπλέον, πως η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, ενώ προκύπτει ένα ευρύ φάσμα σωματικών, ψυχικών, σεξουαλικών και αναπαραγωγικών προβλημάτων υγείας των κακοποιημένων γυναικών. Ταυτόχρονα, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της βίας κατά των γυναικών είναι τεράστιο με πολλαπλασιαστικές συνέπειες σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι γυναίκες που υφίστανται βία συνήθως υποφέρουν από απομόνωση, ανικανότητα για εργασία, απώλεια ημερομισθίων, έλλειψη συμμετοχής στις τακτικές δραστηριότητες, καθώς και περιορισμένη δυνατότητα να φροντίζουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.


Λέμε ΟΧΙ στη Βία κατά των Γυναικών!