ΠΕ Β. Αιγαίου «Βαθμονόμηση στα ψεκαστικά μηχανήματα από τους αγρότες- επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων»

Από την εθνική νομοθεσία προβλέπεται ότι
οι χρήστες του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών μηχανημάτων), πρέπει να διενεργούν ρυθμίσεις και τεχνικούς ελέγχους στον παραπάνω εξοπλισμό, γνωστά ως βαθμονόμηση ψεκαστικών μηχανημάτων. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων κατά την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την Βαθμονόμηση.

Μετά τα παραπάνω ενημερώνουμε τους αγρότες - επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ακολουθώντας τη διαδρομή «www.minagric.gr→ Αγρότης Επιχειρηματίας→ Αγροτικά Μηχανήματα→ Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (Ψεκαστικά Μηχανήματα)→ Οδηγίες για τη Βαθμονόμηση των εν χρήσει Ψεκαστικών», να αντλούν πληροφορίες και οδηγίες για την καλύτερη και πληρέστερη εφαρμογή της Βαθμονόμησης των ψεκαστικών μηχανημάτων τους.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στα γραφεία 9 και 8 (Γιασσάς Εμμανουήλ και Μαντού Καλλιόπη) και στα τηλέφωνα 22510-25644 και 2251046664.