Εκδήλωση με θέμα την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους από το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Μυτιλήνη

Εκδήλωση με θέμα την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Μυτιλήνη στις 24 Οκτωβρίου και ώρα 10:30. 


Στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΥΕΥΣ το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει μια καινοτόμο τεχνολογική λύση, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όσων οικογενειών έχουν μέλη με αυτισμό αλλά και τη δουλειά των επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες προς πολίτες και επαγγελματίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.pavefs.gr, η οποία αποτελεί τη επίσημη πηγή πληροφόρησης για το Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΑΥΕΥΣ). Το σύστημα ΠΑΥΕΥΣ δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης» του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες της ψυχικής υγείας. 

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του έργου ΠΑΥΕΥΣ Καθηγητής κ. Βασίλειος Βουτσινάς, «το ΠΑΥΕΥΣ είναι ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη όλων όσων συνδέονται με άτομα με αυτισμό, δηλ. γονείς, ειδικοί, πάροχοι υπηρεσιών υγείας κλπ., καθώς τους εξασφαλίζει αυτόματη παροχή πληροφοριών και συμβουλών. Αυτές οι πληροφορίες και συμβουλές αφορούν στην είτε άμεση είτε και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορών καθώς και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών θεμάτων. Το ΠΑΥΕΥΣ είναι σύμφωνο με την διαρκώς αυξανόμενη τάση για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, πρωτοπορώντας παγκοσμίως στην περιοχή της ψυχικής υγείας.»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Λέσβου (Π. Κουντουριώτη 71, 81100 Μυτιλήνη)  στις 10:30π.μ με ελεύθερη συμμετοχή. Στο πρώτο μέρος, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου και στο δεύτερο θα γίνει πιλοτική επίδειξη του συστήματος με την συμμετοχή όσων από τους παρευρισκόμενους επιθυμούν. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΑΥΕΥΣ ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο: www.pavefs.gr και για την ημερίδα στείλτε email στο marketing@pavefs.gr ή τηλεφωνήστε στο 2610-969838.