Ετήσια Γενική Συνέλευση στον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης ενημερώνει τα μέλη του, ότι
η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα Ιωάννης Παυλακέλλης του Επιμελητηρίου και ώρα 17:30μμ.