Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Βορείου Αιγαίου στο Επιμελητήριο Λέσβου
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, οι οποίες προβλέπονται από τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Ημερομηνία: 08/10/2015                    
Τόπος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Λέσβου (Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη)

Συντονιστής: Δημήτρης Λογαράς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.30-10.00
Προσέλευση - Εγγραφές
10.00-10.30
Χαιρετισμοί
- Γόμου Πρωτογεράκη Καλλιόπη, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής  
  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Πλακωτάρης Γιώργος, Προϊστάμενος E.Υ.Δ.
- Μιχάλα Σοφία, Μέλος Γενικού Συμβουλίου Ε.Σ.Α.μεΑ.
10.30-10.50
Απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας
Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας & συνεργάτιδα Ε.Σ.Α.μεΑ.
10.50-11.20

Παρουσίαση των προβλέψεων για την αναπηρία (μη διάκριση/προσβασιμότητα) στο Ε.Π., στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π., στις Περιφερειακές Στρατηγικές και στην Στρατηγική Επικοινωνίας
Στέλεχος Ε.Υ.Δ.  
11.20-11.50
Παρουσίαση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. (προσβασιμότητα, μη διάκριση, δράσεις προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας αναπηρικών οργανώσεων κ.λπ.) και την ανάγκη εφαρμογής Περιφερειακής Στρατηγική για την Αναπηρία.
Λογαράς Δημήτρης, Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.
11.50-12.30
Συζήτηση επί των παραπάνω παρουσιάσεων - Panel
- εκπρόσωπος Περιφέρειας
- εκπρόσωπος Ε.Υ.Δ.
- Χριστοφή Μαρίλυ - Λογαράς Δημήτρης, Ε.Σ.Α.μεΑ.  
12.30-13.00
Διάλειμμα
13.00-13.30
Ι) Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.
α) Κριτήριο Αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» - Χρήση του Παραρτήματος ΙΙ
β) Κριτήριο Αξιολόγησης για τη « Μη διάκριση λόγω αναπηρίας»
γ) Στρατηγική επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 
Στέλεχος ΕΥΔ  
II) Εξειδίκευση των προαναφερθέντων απαιτήσεων/παράθεση παραδειγμάτων
Χριστοφή Μαρίλυ - Λογαράς Δημήτρης, Ε.Σ.Α.μεΑ.
13.30-14.00
Παρουσίαση κύκλου ζωής έργων και σταδίων ελέγχου
Στέλεχος ΕΥΔ
Τρόποι ισχυροποίησης των αδύναμων κρίκων της παραπάνω διαδικασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία
Χριστοφή Μαρίλυ - Λογαράς Δημήτρης, Ε.Σ.Α.μεΑ.
14.00-14.30
Συζήτηση - Διάλογος με τα στελέχη της Περιφέρειας, της ΕΥΔ και τους βασικούς δικαιούχους
14.30-15.00
Κλείσιμο - Αποτελέσματα Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης