Ηλεκτρονικές αιτήσεις για άδειες αλιείας μακρύπτερου τόνου ή ξιφία από την ΠΕ Βορείου Αιγαίου

Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου ενημερώνει τους αλιείς που επιθυμούν άδεια αλιείας μακρύπτερου τόνου ή ξιφία, ότι


θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), με την προϋπόθεση ότι το σκάφος τους: α) έχει άδεια αλιείας σε ισχύ, β) διαθέτει σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), γ) διαθέτει κωδικό για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο (ERS), δ) φέρει τα αλιευτικά εργαλεία LLD (παρασυρόμενα παραγάδια) ή / και LHM (πετονιές με το χέρι και πετονιές με μηχανοκίνητο καλάμι). 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από την Υπηρεσία μας με προσκόμιση εξουσιοδότησης από όλους τους συμπλοιοκτήτες.

Όσον αφορά άδειες αλιείας ερυθρού τόνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν έντυπες αιτήσεις στην υπηρεσία μας προσκομίζοντας: α) την άδεια σκάφους, β) κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων και γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για γονείς ανήλικων τέκνων, ή και πιστοποίηση από ΚΕΠΑ για προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας >65%.


Η υποβολή όλων των αιτήσεων (είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10/2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 22510-46667).