Πρόσκληση για απασχόληση ωρομίσθιων καθηγητών στα ΙΕΚ Μυτιλήνης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).


Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 21/10/2015 (ώρα 16.00) – 4/11/2014 (ώρα 16.00) .

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://applications.inedivim.gr


Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης.