Συνεχίζονται τα έργα Ανάπλαση χώρου Υπαίθριας αναψυχής, στη Θέση Τσίγκου και Πλακόστρωση πεζοδρομίου Βατερών-Επίσκεψη δημάρχου

O Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός  μαζί με τον   Αντιδήμαρχο Τεχνικών  και Διοικητικών Υπηρεσιών, Στρατή Τζιμή, και τον  επιβλέποντα μηχανικό  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτρη Πανάρα,  επισκέφθηκαν και έλεγξαν την πορεία των εργασιών που πραγματοποιούνται στα παρακάτω χρηματοδοτούμενα  από την Ευρωπαϊκά Ένωση έργα, οι μελέτες των οποίων είχαν εκπονηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή:


1.«Ανάπλαση χώρου Υπαίθριας αναψυχής, στη Θέση Τσίγκου, περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Αγιάσου», έργο, το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας η σύμβαση κατασκευής του με την  Κ/Ξ ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε – ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ανέρχεται στο συνολικό ποσό 133.549,49 € (αρχικού προϋπολογισμού 220.226,67 €).Οι εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του Δήμου Λέσβου και της Διεύθυνσης Δασών, πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είναι οι εξής: Η κατασκευή υπαίθριου πάρκου αναψυχής με την κατασκευή παιδικής χαράς, γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ, κατασκευή αναψυκτηρίου, τουαλέτας ΑΜΕΑ, καθώς και πυροφυλακίου. Επίσης, θα καλλωπιστεί γενικά ο χώρος του πάρκου καθώς θα τοποθετηθούν τραπεζόπαγκοι, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος, διαπίστωσε ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη και για την αρτιότερη ολοκλήρωση του, έδωσε τις σχετικές κατευθύνσεις, στους εκπροσώπους της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας. Με το έργο αυτό θα αναβαθμιστεί ο χώρος,  στη θέση Τσίγκος, που θα αποτελέσει ένα λειτουργικό πόλο αναψυχής των κατοίκων της περιοχής και θα συμβάλλει στην προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής.

2. «Πλακόστρωση πεζοδρομίου Βατερών», έργο το οποίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, η σύμβαση κατασκευής του με την εργοληπτική επιχείρηση   EΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ανέρχεται στο συνολικό ποσό 229.967,42€ € (αρχικού προϋπολογισμού 345.000 €).Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες είναι: εκσκαφές, αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, διάνοιξη τάφρου,  επιχώματα, κατασκευή ρείθρων, τάφρων με σκυρόδεμα C12/15, χαλύβδινο δομικό πλέγμα, επιστρώσεις με χονδρόπλακες κατά μήκος τεσσάρων (4) χιλιομέτρων του παραλιακού δρόμου των Βατερών.


Ο κ. Γαλήνος, υπέδειξε στους υπεύθυνους της εργοληπτικής εταιρείας σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες,  πριν την ολοκλήρωσή του έργου,  στο τέλος του έτους. Τόνισε, τέλος, ότι τα δύο αυτά έργα, θα συμβάλλουν σημαντικά, στην προβολή – ανάδειξη και αισθητική αναβάθμιση των περιοχών Τσίγκου και Βατερών, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών – περιηγητών.