Ανοίγει και πάλι ο διαγωνισμός για δόκιμους λιμενοφύλακες

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής


Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη δόκιμων λιμενοφυλάκων, όπως ενημέρωσε πρόσφατα ο υπουργός Ναυτιλίας, Θ. Δρίτσας. Ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2014 αλλά μέχρι σήμερα παραμένει σε εκκρεμότητα.
Ο διαγωνισμός αφορά και άνδρες και γυναίκες ενώ οι 49 θέσεις θα ανοίξουν μέχρι το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με την προηγούμενη προκήρυξη (Δεκέμβριος 2014), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες
Να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος ηλικίας
Να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες)
Να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου
Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ
Και γνώση σε καλό επίπεδο (τουλάχιστον Β2) της αγγλικής/γαλλικής/ιταλικής/γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 και οι γυναίκες 1,60

Πηγη news.gr