Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 49 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18.30 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

Πλαίσιο κειμένου: Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
           


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
1
Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης (εγκατάστασης) υπεραγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων της εταιρίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2
Αναβάθμιση χρήσης πάρκων Μυτιλήνης
3
Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Χώρων στο ΝΠΔΔ Αθλητισμού-Πολιτισμού-Τουρισμού Δήμου Λέσβου
4
Έγκριση της υπ’αριθ. 156/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 403/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλλονής μετά την 1538/2014 απόφαση ΣΤΕ (αίτημα Αντωνίου Μαριόλα και Ελένης Γουδή»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
5
Παράταση υλοποίησης του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Λέσβου».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.ΤΖΙΜΗΣ
6
‘Έγκριση του 1ου – Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ»
7
Έγκριση σύστασης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
8
Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αναδιάταξη χώρων και τουαλετών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλαιοκήπου Γέρας».
9
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ».
10
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» αναδόχου Κυριάκου Αφεντούλη Ε.Δ.Ε
11
Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες των ηλεκτρολόγων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου
12
Έγκριση 4ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου του Δήμου Λέσβου», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013
13
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Πλαγιά και οικισμός Αγίου Ισιδώρου)
14
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής & προσωρινής παραλαβής των εργασιών του υποέργου [1] Η/Μ Εγκαταστάσεις της Πράξης [383416] «Αποκατάσταση Κτιρίου Παλαιού Ελαιοτριβείου-Σαπωνοποιείου Ελευθεριάδη Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολυδραστηριότητας», συνολικής δαπάνης 157.048,90 €
15
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευαστικές Εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου (Ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου»
16
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Πευκάρα» του Δήμου Γέρας,Λέσβου»
17
Έγκριση παράτασης 2ου υποέργου «Δημιουργία Περιεχομένου Πινακίδων Ενημέρωσης και Πολλαπλής Πληροφόρησης του έργου «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Λέσβου: Περπατώντας στη φύση της Λέσβου»
18
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης –Γενική Επισκευή-Αναδιαρρύθμιση Κτιρίου-Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου.»
19
Έγκριση διόρθωσης Κτηματολογικού Πίνακα του έργου Παράκαμψη Αγίας Παρασκευής επί των ιδιοκτησιών α) Κωνσταντίνου Αμπατζή β)Αμερσούδας Μαλέλλη και γ)Μαρίας Μακρογιάννη
20
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης και Δίκτυο Μεταφοράς από τη Δεξαμενή Δ του Δήμου Καλλονής προς τους οικισμούς του Δήμου»
21
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Υπολειπόμενα Έργα Αποχέτευσης Σιγρίου»
22
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτων Τ.Κ Ιππείου»
23
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ.Τζιμή στην Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
24
Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΛ
Εισηγητής Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ –κ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ
25
Έγκριση εκχώρησης της διαχείρισης του έργου ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ στην ΔΕΥΑΛ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
26
Έγκριση προμήθειας βιβλίων «ΑΙΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ІΖ» από την Εταιρεία Αιολικών Μελετών
27
Έγκριση ανάθεσης, σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας "Εξειδικευμένη στήριξη, του Δήμου Λέσβου στα πλαίσια εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου."
28
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Λιμενικού Ταμείου Λέσβου και Δήμου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Περιοχής Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Μυτιλήνης».
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
29
Έγκριση της 67ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015.
30
Έγκριση της 68ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015.
31
Έγκριση της 69ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015
32
Έγκριση της αριθ. 783/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα: «Εξέταση αιτήματος Ευθυμίου Δελημιχαήλ και λοιπών για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου»
33
Έγκριση της αριθ. 834/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα: «Εξέταση αιτήματος a) Δέσποινας Κεμερλή-Σοβατζή και λοιπών και β) Γεωργίου Βακλά και λοιπών για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου»
34
Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου
35
Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους
36
Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης ενός δημοτικού στάβλου της Τοπικής Κοινότητας Πελόπης
37
Εξέταση μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου της μισθώτριας εταιρείας «Λέλεκας Εμ.-Αληγιάννης Μ. και ΣΙΑ Ο.Ε»
38
Έγκριση πληρωμής προστίμων και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ.
39
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μεταφορά Λυομενων Αιθουσών σε Χώρους Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λέσβου
40
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τη Μεταφορά Λυομενων Αιθουσών σε Χώρους Σχολείων του Δήμου Λέσβου
41
Αίτημα Επιχορήγησης Χορωδίας Μυτιλήνης
42
 Έγκριση δαπανών για την επίσκεψη του πρωθυπουργού & του καγκελάριου της Αυστρίας
43
Έγκριση και διάθεσης πίστωσης δαπανών φιλοξενίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της αντιπροσωπείας του ενόψει της επίσκεψής του επί του εορτασμού της απελευθέρωσης του νησιού από τον τουρκικό ζυγό (8η Νοεμβρίου 2015)
44
Διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις  εορτασμού:
 της 28ης Οκτωβρίου έτους 2015, /της συμμετοχής του νησιού στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης/Μνήμης για την απελευθέρωση του νησιού από τον Τουρκικό Ζυγό/επετείου των Ενόπλων Δυνάμεων/τιμής και μνήμης των λεσβίων ηρώων και αγωνιστών που συμμετείχαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου
45
Έγκριση μετακίνησης αιρετών
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ
-Εισηγητής ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
46
Παραχώρηση Λιμενικού Ταμείου Λέσβου στο Δήμο Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ              ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.ΤΣΟΥΠΗΣ
47
Έγκριση συνδρομής Δήμου Λέσβου στη Διαδικτυακή υπηρεσία ενημέρωσης Κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτ. Δημοσίων έργων «ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ
-Εισηγητής Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ.ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
48
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου
49
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου