Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου σήμερα με 3 θέματα-Δωρεά απορριμματοφόρου από την Γερμανία

 Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, ώρα 19.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :           

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Έγκριση 73ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο πρόγραμμα
-«Εκστρατεία ECOMOBILITY»Οικολογική Μετακίνηση- που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Υπουργείων: α)Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων β) Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας γ) Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός
Προμήθεια απορριμματοφόρου με αποδοχή δωρεάς από Κρατική Εταιρία της Περιφέρειας του Αννόβερου της Κάτω Σαξωνίας, ομόσπονδου κρατιδίου της Β.Γερμανίας
Αντιδήμαρχος κ. ΚατσαρόςΗ συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

  ΘΕΜΑ 1ο]  Επειδή η εν λόγω τροποποίηση-που θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας- περιλαμβάνει κωδικούς του προϋπολογισμού που αφορούν «Δαπάνες για διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021».Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η  εν λόγω διεκδίκηση είναι πολλές και χρονοβόρες και ο χρόνος υποβολής φακέλου για τη ανωτέρω αναφερόμενη διεκδίκηση  ιδιαίτερα περιορισμένος.

 ΘΕΜΑ 2ο ] Επειδή η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα λήγει την 30/10/2015 και θα  
 πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που  αυτό ορίζει.

 ΘΕΜΑ 3ο ] Επειδή η διαδικασία που ακολουθείται από τους κρατικούς φορείς της Γερμανίας για τα αυτοκίνητα που αποσύρουν, είναι η εκποίηση με δημοπρασία. Για το λόγο αυτό, πρέπει η διαδικασία της αποδοχής της δωρεάς να γίνει άμεσα, πριν την εκποίηση του  οχήματος από την γερμανική εταιρία.
                                                  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ