Παράταση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για το 2014

Μέχρι πότε θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις


Παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 η προθεσμία για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι φορολογούμενοι. Όπως σημειώνεται ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015.

Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016.

Πηγη news.grΠροσφορά του Accountant Center