Υπογραφή συμβάσεων για έργα στα Δημοτικά Σχολεία Κάπης και Πολιχνίτου Λέσβου

Τις συμβάσεις για δύο έργα που αφορούν στη συντήρηση - αναβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων Κάπης και Πολιχνίτου στο νησί της Λέσβου, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.


Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

«Διαμόρφωση αύλειου χώρου (κατασκευή γηπέδου 5x5) στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου», συνολικού ποσού 39.786,27 ευρώ.
«Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κάπης», συνολικού ποσού 25.333, 82 ευρώ.


Τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (υπόλοιπα πιστώσεων Ο.Σ.Κ.) και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.