Εθνικές εκλογές 2015 Live: Αποτελέσματα NOMOY ΛΕΣΒΟΥ σε μερικά τμήματα- 114 στα 254-Μεγάλο ποσοστό η Χ.Α πάνω απο 7%

Αποτελέσματα NOMOY ΛΕΣΒΟΥ σε μερικά τμήματα- 114 στα 254


Νομός ή Περ.Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ
Σύνολο εκλογικών τμημάτων:
114 από 254 ( 44.88%)
Εγγεγραμμένοι:58667 από 131875 ( 44.49%)
Ψηφίσαντες:22366
Έγκυρα:21642
Άκυρα:369
Λευκά:355
Συμμετοχή:38.12%