Πληρωμές για τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου για το έτος εφαρμογής 2012

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που κατέθεσαν δήλωση εφαρμογής για το έτος 2012 στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-νέα ένταξη», ότι
την Πέμπτη  24-09-2015 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις  της 2ης πληρωμής  με τους δικαιούχους  για το έτος εφαρμογής 2012. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν  289  δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 475,894.76 ευρώ. Επίσης, οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων:

Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής.
Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.
           

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.