Ενεργοποιήθηκε το e-παράβολο για την απόκτηση ιθαγένειας

«Ενεργοποιήθηκε» από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το ηλεκτρονικό παράβολο για τα αιτήματα κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ΑΦΜ ώστε στη συνέχεια μέσω του TAXIS να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους τα εξής παράβολα:

• Αίτηση Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας Αλλογενών Αλλοδαπών (ύψος παραβόλου 700 ευρώ)
• Επανυποβολή αιτήματος Αλλογενών Αλλοδαπών (ύψος παραβόλου 200 ευρώ)
• Υποβολή / επανυποβολή αιτημάτων Ομογενών, Πολιτών Ε.Ε., Ανιθαγενών / Πολιτικών Προσφύγων (ύψος παραβόλου 100 ευρώ)

• Αιτήματα λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο (ύψος παραβόλου 100 ευρώ)
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Βασίλη Παπαδόπουλου, που εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Δημιουργία  e-Παραβόλου

Ο ενδιαφερόμενος, αφού μεταβεί στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), επιλέγει την υπηρεσία «e-Παράβολο» από το πεδίο «Υπηρεσίες προς Πολίτες».

Οι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet θα πρέπει να επιλέγουν την αντίστοιχη διαθέσιμη επιλογή καθώς σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία τους είναι προσυμπληρωμένα και απαιτείται μόνο να επιλέξουν το παράβολο το οποίο επιθυμούν να εκδώσουν.

Εναλλακτικά μπορεί να προμηθευτούν δωρεάν τη διαθέσιμη εφαρμογή για κινητές συσκευές (smartphone ή tablet), ακολουθώντας τις οδηγίες του παρακάτω συνδέσμου:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Actions/mobile_applications.html. Κατόπιν θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου, επιλέγοντας ως φορέα το υπουργείο Εσωτερικών και την επιλογή «Παράβολα Ιθαγένειας». Η εφαρμογή στη συνέχεια εκδίδει μοναδικό «κωδικό παραβόλου». Στη συνέχεια εκτυπώνει το e-παράβολο, το οποίο θα πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία.
Αναλυτικές οδηγίες για δημιουργία του e-παραβόλου υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/document....

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το πεδίο ΑΦΜ, τότε επιστρέφεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο προειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος ότι επιστροφή καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς ΑΦΜ.

Εντούτοις σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον ΑΦΜ του στην υπηρεσία, η οποία αφού ελέγξει ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργείται μέσω ΚΕΠ. Με άλλα λόγια ο πολίτης που επιθυμεί να εκδώσει ένα παράβολο θα μεταβαίνει στο πλησιέστερο ΚΕΠ, όπου ο αντίστοιχος υπάλληλος θα προβαίνει στην υποβολή του αιτήματος για λογαριασμό του.

Πληρωμή e-Παραβόλου

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Την άμεση πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες:

• ALPHA BANK
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• EUROBANK
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e-παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες).

Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του taxisnet.

Κατάθεση e-Παραβόλου

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει - χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία προσκομίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης που αποδεικνύει ότι το αναγραφόμενο ποσό έχει καταβληθεί, μαζί με την αίτηση και τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, υπάλληλος της υπηρεσίας κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου. Εφόσον το ύψος του παραβόλου είναι το νόμιμο, ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

α) το παράβολο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καταβληθεί σε στάδιο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης και
β) ο αριθμός του ηλεκτρονικού παραβόλου, που πιστοποιεί την πληρωμή του προβλεπόμενου ποσού, προσκομίζεται στην αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία.

Υπογραμμίζεται δε ότι «εάν το προσκομισθέν διπλότυπο τράπεζας ή των ΕΛΤΑ που αποδεικνύει την καταβολή του ποσού του παραβόλου είναι πλαστό και το παράβολο δεν έχει πληρωθεί, το σχετικό αίτημα θα απορρίπτεται και η υπόθεση θα αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εντολή για επιστροφή ποσού

Προβλέπεται εντολή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση λανθασμένης καταβολής του ποσού του παραβόλου. Μάλιστα, για τα πληρωμένα και μη δεσμευμένα e-παράβολα παρέχεται η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο στο TaxisNet χρήστη με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ να υποβάλει αίτημα ολικής επιστροφής χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την έκδοση του e-Παραβόλου δηλώθηκε τραπεζικός λογαριασμός και ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά από έλεγχο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Ανοίγει τον Σεπτέμβριο το ηλεκτρονικό ΚΕΠ

Αρχές Σεπτεμβρίου θα «ανοίξει» και το πρώτο ηλεκτρονικό ΚΕΠ για την on line έκδοση πιστοποιητικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων για τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Στα τέλη του ίδιο μήνα αναμένεται και η Κάρτα του Πολίτη, η οποία θα παρέχεται προαιρετικά.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα μπορούν διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού ΚΕΠ να εκτυπώσουν στον υπολογιστή τους τα απαραίτητα έγγραφα με τον ίδιο κωδικό που διαθέτουν στο TAXIS. Επίσης, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα χορήγησης δικαιολογητικών, τα οποία θα... λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους. Την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ηλεκτρονικού ΚΕΠ οι πολίτες θα μπορούν να εκδίδουν εννέα έγγραφα: ατομικό λογαριασμό ΙΚΑ, ληξιαρχική πράξη γάμου, ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για επιχειρήσεις και ιδιώτες, πιστοποιητικό ιθαγένειας, πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ΟΓΑ, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.


Παράλληλα, ακόμα πενήντα έγγραφα θα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση στο ΚΕΠ. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται και η Κάρτα του Πολίτη, την οποία θα αποκτούν οι πολίτες προαιρετικά. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαδικασία σύνδεσης των φακέλων του πολίτη σε όλες τις υπηρεσίες. Η Κάρτα του Πολίτη θα είναι άυλη, αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν αριθμό-κωδικό που θα είναι ιδιοκτησία του πολίτη.