Ανάθεση του έργου «Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένος Πλωμαρίου».

Την ανάθεση του έργου «Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένος Πλωμαρίου» συνολικού προϋπολογισμού 79.965 ευρώ ενέκρινε με σχετική απόφαση που εξέδωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α) Συμπλήρωση της εξωτερικής προστασίας των δύο επήνεµων µώλων µε φυσικούς ογκολίθους Α΄ κατηγορίας που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν διάβρωση µε αποτέλεσμα υπερπήδησης των κυµατισµών και αυτού του υφιστάμενου στηθαίου.
β) Ενίσχυση µε σακκολίθους σκυροδέµατος στα υπάρχοντα κρηπιδώµατα στο εσωτερικό της λιµενολεκάνης και ειδικότερα τα δύο ακροµώλια και το βόρειο εσωτερικό κρηπίδωµα, τα οποία παρουσιάζουν υποσκαφές και σπηλαιώσεις.

Η επίβλεψη του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 50 ημέρες.


Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής, & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, οι οποίοι είχαν εξασφαλιστεί το έτος 2012 με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, Καθηγητή κ. Κώστα Μουτζούρη.