Καθαρισμός και συντήρηση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, στις οδούς της πόλης της Μυτιλήνης

Ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής, ξεκίνησε τον καθαρισμό και τη συντήρηση των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, στις οδούς της πόλης της Μυτιλήνης που παρουσιάζουν πρόβλημα ρύπανσης και είναι καλυμμένες από αυτοκόλλητα, σπρέι και μαρκαδόρους.


Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η καταγραφή των κατεστραμμένων πινακίδων, ώστε να αντικατασταθούν το γρηγορότερο δυνατό, με νέες.


Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνεται ότι και η όψη των πινακίδων, είναι δείγμα πολιτισμού και περιβαλλοντικής αγωγής. Η πρόκληση φθορών και η καταστροφή τους, θέτει σε κίνδυνο, τους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και τους ξένους που επισκέπτονται το νησί μας. Απαιτείται, λοιπόν, η συνεργασία όλων των πολιτών, ώστε μετά το πέρας των εργασιών από το Δήμο, οι πινακίδες να διατηρηθούν καθαρές και λειτουργικές, ώστε να επιτελούν το σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκαν