Αντικεραυνική προστασία στα σχολεία της Μόριας Λέσβου από τον Δήμο

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ¨Αντικεραυνική προστασία σχολείων Μόριας¨, με προϋπολογισμό17.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.08.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως και 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .

Αναλυτικά :