Επιδοτούμενα σεμινάρια για επιχειρήσεις και μέλη από τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης

Ο  Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης  διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής  κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και  μέλη τoυ, δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν ανέξοδα τους  εργαζομένους τους.


Τα προγράμματα είναι διάρκειας  32 ωρών και θα υλοποιηθούν  σε ώρες εκτός εργασίας.
H Επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 25 εργαζομένους ασφαλισμένους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
Οι εργαζόμενοι  που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Μετά την αποπληρωμή του προγράμματος  ο καταρτιζόμενος  που θα παρακολουθήσει  πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης, σύνολο 160,00€
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομίσουν οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται είναι:
Υπέυθυνη Δήλωση Επιχείρησης
Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτ/φο βεβαίωσης ΑΦΜ ή φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας
Φωτ/φο τραπεζικού λογ/σμού
ΑΜΚΑ
Αδεια παραμονής και εργασίας (για αλλοδαπούς)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ø    ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ø    ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΤΟΥΡΚΙΚΑ)
Ø    ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ø    ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP-ΕΦΕΤ)
Ø    ΔΙΑΧ/ΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΡΙΣΗ
Ø    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑRKETING
Ø    MANAGEMENT
Ø    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν  στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Μυτιλήνης εκτός ωραρίου εργασίας τους.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτη 71 ,( 2ος Όροφος) και πληροφορίες στο 2251045254.  E-mail επικοινωνίας  empo31@otenet.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015