Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 65 θέματα ημερησίας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015, ώρα 19.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 1.  
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητα των δήμων
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση ονοματοδοσίας οδού στην Τοπική Κοινότητα Ακρασίου
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας

 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 535/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 44ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 45ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 46ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 47ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 48ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 49ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 50ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 51ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 52ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 53ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 55ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 56ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 57ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση έναρξης διαδικασίας δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-οικοπέδου στην συμβολή Παλαιών Πατρών Γερμανού και Αιγαίου στην Κουμιδιά
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση έναρξης διαδικασίας δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης δάσους στη θέση «Παλαμάς-Πυθάρια» Τ.Κ. Πηγής
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 199/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 104
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

 1.  
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κα. Αντωνέλλη

 1.  
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), για το Υποέργο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κα. Αντωνέλλη

 1.  
Παραχώρηση χρήσης στην ΑΔΕΛ Α.Ε. πέντε (5) στρεμμάτων δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Μπότσαινας» Κρατήγου Μυτιλήνης
Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός

 1.  
Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» για την υλοποίηση της Παλλεσβιακής Έκθεσης Κεραμικής 2015, ύψους 10.000,00 Ευρώ
Αντιδήμαρχος κ. Αποστόλου

 1.  
Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Παρακοίλων»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής


 1.  
Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Πλωμαρίου»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής


 1.  
Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Διακλάδωση Λαγκάδας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Γηπέδου Μεσοτόπου αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Δρόμου Από Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου προς Προφήτη Ηλία»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Γέρας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καλλονής»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Χειμάρρου ¨Κότσινας¨ στη θέση Κόκκινα»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Υδρευτικής Γεώτρησης Λισβορίου Δ. Λέσβου»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Οριστικής  Παραλαβής του υποέργου (1) με τίτλο: «Η/Μ  Εγκαταστάσεις» της πράξης (383416) «Αποκατάσταση Κτιρίου Παλαιού Ελαιοτριβείου – Σαπωνοποιείου Ελευθεριάδη Δημοτικής Κοινότητας  Πέτρας και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολυδραστηριότητας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών στο Γυμνάσιο Άντισσας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση ¨Πευκάρα¨ του Δήμου Γέρας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εργασίες Βελτίωσης Υποδομών στον Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κ2 και Βοηθητικών Χώρων του Δήμου Ευεργέτουλα»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επισκευή Κτιρίου – Συντήρηση Κεντρικής Θέρμανσης Λυκείου Άγρας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής – Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Έργων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων του Δήμου Ερεσού - Αντίσσης »
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής
 1. :
Έγκριση παράτασης 2ου υποέργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση της 3ης παράτασης του υποέργου [1] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου»  με MIS 377338
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση δαπάνης για παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση ή μη τοποθέτησης, συντήρησης & επισκευής Δημοτικού Φωτισμού εντός ιδιοκτησιών
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ – Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών
και του Πρακτικού (ΙV) – Αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και κατακύρωσης της προμήθειας μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ 9: Καθίσματα εξωτερικών χώρων)» του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση του Πρακτικού Ι, ΙΙ & ΙΙΙ Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς- γνωμοδότησης και του Πρακτικού (ΙV) – Αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και κατακύρωσης της προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5,6,7 & 10)» του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
1.Έγκριση του 2ου Π.K.T.M.N.E. και του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες   Μόριας, Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας», 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας, Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση υποκατάστασης Π. Χαβιάρα, μέλους αναδόχου σύμπραξης για
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΓΕΝΟΥ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ» από τον Ν. Προβατά, λόγω συνταξιοδότησης
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση υποκατάστασης Π. Χαβιάρα, μέλους αναδόχου σύμπραξης για
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ –
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ» από τον Ν.
Προβατά, λόγω συνταξιοδότησης
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη
Βελτίωσης Λιμενίσκου Νυφίδας Δ.Ε. Πολιχνίτου»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
Κατασκευής Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίου Φωκά Δ.Ε. Πολιχνίτου»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης  με τίτλο: «Ολοκλήρωση
Έργων Αποχέτευσης Πέτρας»
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου  Λέσβου για το έργο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΥ», συνολικής πίστωσης με Φ.Π.Α.  8.000,00  €, καθώς και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Δημητρίου
Καρλαγάνη από την υπό διάνοιξη Δημοτική Οδό Σικελιανού, δίπλα από
την ιδιοκτησία του, στην συνοικία Καλλιθέα του σχεδίου Πόλεως
Μυτιλήνης
Αντιδήμαρχος κ. Τζιμής

 1.  
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
κ. Ταμβακέλλης

 1.  
Ολοκλήρωση διαδικασιών σύστασης «Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Αστυρακάκης

 1.  
Έγκριση της αριθμ. 39/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου που αφορά τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2015, με την τροποποίηση τίτλου ενταγμένης ενέργειας ως εξής: Από τον εσφαλμένο: «Ανακατασκευή καταρρεύσαντος τμήματος τοιχίου αντιστήριξης δρόμου παρά την ιδιοκτησία Παρμακέλλη στην Βατούσα» Στον σωστό: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΤΟΥΣΑ»
Δήμαρχος κ. Γαληνός

 1.  
Έγκριση διάθεσης δαπανών φιλοξενίας του υπουργού και αντιπροσωπείας για θέματα ευρωπαϊκού χώρου της Νορβηγίας και λοιπών αρχών
Δήμαρχος κ. Γαληνός

 1.  

Έγκριση επέκτασης χρόνου ομιλίας στο κινητό τηλέφωνο του Αντιδημάρχου κ. Κατζανού Γεωργίου.   

Δήμαρχος κ. Γαληνός