Εργασία: Όλες οι πληροφορίες για τις οκτάμηνες προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου- 5 θέσεις για το κέντρο της Μόριας Λέσβου

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο
«Επείγουσα Βοήθεια για τη λειτουργία Κλιμακίων Ασύλου που θα εξετάζουν με συντετμημένη διαδικασία (“fast-track”) αιτήματα διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα», που υλοποιείται από την Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής.

Πηγή neolaia.gr