Πανελλήνιες 2015: Αναλυτικά όλες οι βάσεις εισαγωγής για ΑΕΙ-ΤΕΙ- 70.988 οι επιτυχόντες έναντι 72.763 το 2014

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Από τα στοιχεία προκύπτει πως σημειώθηκε μεγάλη πτώση στις βάσεις κυρίως σε σχολές της περιφέρειας, αλλά και σε περιζήτητες σχολές όπως για παράδειγμα η Ιατρική ή η Νομική Αθηνών.


Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 70.988, ενώ το 2014 εισήχθησαν 72.763.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 104.616 (77.054 με το 90%, 15.640 με το 10%, 11.922 με τα ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 99.958.

Oι υποψήφιοι μπορούν να εισάγουν στη διεύθυνσηhttp://results.it.minedu.gov.gr/ τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από κάθε ένα από τα προσωπικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός).

Τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί επίσης ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου εκτυπώνονται οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων, προκειμένου να αναρτηθούν στα σχολεία εντός της ημέρας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ (Ημερήσια):  
1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ (Εσπερινά):
2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014:
3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2013:
4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια):
5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά):
6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2014:
7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013:
8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  Αλλογενών (Ευρωπαϊκής Ένωσης):
9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

Για την Επιλογή  Αλλογενών(Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2015-2014:

Για την Επιλογή  90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ:
1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90%_Έτη 2015&2014.xls

Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2014:
2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls

Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2013:
3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls

Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ:
4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ_Έτη 2015&2014.xls

Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2014:
5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls

Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013:
6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls

Ακολουθεί ο πίνακας με τα στατιστικά στοιχεία των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
10%
90%
ΕΠΑΛ-Α
ΣΥΝΟΛΑ
2014
2013
Ημερήσια
Εσπερινά
Ημερήσια
Εσπερινά
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
12.700
(11.705
ΓΕΛ,
27
ΕΠΑΛ-Β,
968
ΕΠΑΛ-Α)
2.940
(2.730
ΓΕΛ,
6
ΕΠΑΛ-Β,
204
ΕΠΑΛ-Α)
76.164
(75.926
ΓΕΛ,
238
ΕΠΑΛ-Β)
890
(653
ΓΕΛ,
237
ΕΠΑΛ-Β)
11.490
432
104.616
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
2.671
(2.669
ΓΕΛ,
2
ΕΠΑΛ-Β)
1.657
(1.654
ΓΕΛ,
3
ΕΠΑΛ-Β)
39.992
(39.946
ΓΕΛ,
46
ΕΠΑΛ-Β)
433
(350
ΓΕΛ,
83
ΕΠΑΛ-Β)
0
0
44.753
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ - ΑΕΝ

111
(96
ΓΕΛ,
15
ΕΠΑΛ-A)
46
(44
ΓΕΛ,
1
ΕΠΑΛ-A,
1
ΕΠΑΛ-B)
1.374
(1.373
ΓΕΛ,
1
ΕΠΑΛ-Β)
3
ΓΕΛ
204
2
1.740
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
1.420
(1.096
ΓΕΛ,
2
ΕΠΑΛ-Β,
322
ΕΠΑΛ-Α)
807
(659
ΓΕΛ,
1
ΕΠΑΛ-Β,
147
ΕΠΑΛ-Α)
17.020
(16.951
ΓΕΛ,
69
ΕΠΑΛ-Β)
204
(123
ΓΕΛ,
81
ΕΠΑΛ-Β)
4.844
200
24.495
ΣΥΝΟΛΟΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
4.202
(3.861
ΓΕΛ,
4
ΕΠΑΛ-Β,
337
ΕΠΑΛ-Α)
2.510
(2.357
ΓΕΛ,
5
ΕΠΑΛ-Β,
148
ΕΠΑΛ-Α)
58.386
(58.270
ΓΕΛ,
116
ΕΠΑΛ-Β)
640
(476
ΓΕΛ,
164
ΕΠΑΛ-Β)
5.048
202
70.988
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
33,09%
85,37%
76,66%
71,91%
43,93%
46,76%
67,86%

Newsroom ΔΟΛ