Ενημέρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη λήψη προληπτικών μέτρων προς αποφυγή πυρκαγιών από τους μελισσοκόμους

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους μελισσοκόμους για τις διατάξεις που αφορούν την εγκατάσταση των κυψελών και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή πυρκαγιών.


Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο μέσον της αντιπυρικής περιόδου σας γνωστοποιούμε ότι:

Το κάπνισμα των κυψελών επιτρέπεται μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρός) ή 2 (μεσαίος).

Να γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δέντρα και τους θάμνους να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα

Στον χώρο των κυψελών  να διατηρείτε ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού)
Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του μελισσοκόμου.


Τέλος σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων προβλέπονται διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.