Κατάθεση αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ του Δήμου Λέσβου που αφορά υλική βοήθεια για τους απόρους

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου ανακοινώνεται ότι:


Ως γνωστόν ο Δήμος Λέσβου είναι Επικεφαλής Εταίρος, για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου για το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. 

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ότι

από Τετάρτη 15  Ιουλίου 2015 έως και την Τετάρτη  5 Αυγούστου 2015 θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση των αιτήσεων του προγράμματος ΤΕΒΑ που αφορά υλική βοήθεια για τους απόρους συμπολίτες μας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση 2015,και  δεν είναι δικαιούχοι του προηγούμενου  Προγράμματος Ανθρωπιστικής Κρίσης

Οι αιτούντες πρέπει  και έχουν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Για ένα άτομο εισόδημα μέχρι 3.000,00 Ευρώ.
Για δύο άτομα εισόδημα μέχρι 4.500,00 Ευρώ .
Για τρία άτομα εισόδημα μέχρι 5.400,00 Ευρώ

Για κάθε επιπλέον άτομο το οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 900,00 Ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά της αιτήσεις τους στην  ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.idika.org.gr/teba/ ή να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στις Τοπικές Κοινότητες ,στις έδρες των πρώην Δήμων και συγκεκριμένα στους κοινωνικούς Λειτουργούς  στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, όπου θα υπάρχει και δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, καθώς επίσης και στους  εταίρους μας, οι οποίοι επίσης έχουν την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και είναι οι εξής:  Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου),Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης,ΣύνδεσμόςΠολυτέκνων Λέσβου, Σωματείο Περίθαλψης Σίτισης Άντισσας Λέσβου ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’, Εστία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Σίτισης Καλλονής ‘Σιτίζω’, Ζαχάρειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγίας Παρασκευής Λέσβου,Μιχαλέλειος Οίκος Ευγηρίας ΠλωμαρίουΛέσβου,Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου Λέσβου,ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ,Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου, Σωματείο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης “Η Άμπελος”,Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ’,Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Παράρτημα Λέσβου),Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλλονής Λέσβου,Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Αγιος Γεώργιος» Μυτιλήνης, Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου.
Για την Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, στους εταίρους μας που βρίσκονται στην πόλης της Μυτιλήνης,  στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου που βρίσκονται Αγίας Ειρήνης 10, τηλ. 22510-27501, καθώς επίσης και στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης Ασκληπιού 34, τηλ. 22510-22143.

Η Πρόσκληση προς τους ωφελούμενους θα είναι αναρτημένη για όλο το διάστημα υποβολής των αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας, έχουμε επίσης ενημερώσει τον Σύλλογο Λογιστών Λέσβου.


Η αναλυτική σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση“Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου”                                                                           Αρ. Πρωτ. 42651
                                                                                                                                    ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10-7-2015                 
                                                                                                 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
_______________________________________________________

Η Κοινωνική Σύμπραξη “Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου” με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Λέσβου, πρόκειται  να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 
Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της  Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

.Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

.Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

.Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
             είναι ανήλικα ή
είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
             είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν    τη στρατιωτική τους θητεία.              
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
              γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
.Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
.Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
.Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους   μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15-7-2015 έως 5-8-2015
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
 είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.


ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Στα γραφεία των εταίρων τις Κοινωνικής Σύμπραξης “Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου” που είναι:Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Λέσβου,Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου),Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης,ΣύνδεσμόςΠολυτέκνων Λέσβου, Σωματείο Περίθαλψης Σίτισης Άντισσας Λέσβου ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’, Εστία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Σίτισης Καλλονής ‘Σιτίζω’, Ζαχάρειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγίας Παρασκευής Λέσβου, Μιχαλέλειος Οίκος Ευγηρίας ΠλωμαρίουΛέσβου,Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου Λέσβου,ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ,Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου, Σωματείο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης “Η Άμπελος”,Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ’,Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Παράρτημα Λέσβου),Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλλονής Λέσβου,Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Άγιος Γεώργιος» Μυτιλήνης, Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου.
Για όλες της έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων  αιτήσεις θα γίνονται απο τους εργαζομένους κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Για την πόλη της Μυτιλήνης στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου (Αγίας Ειρήνης 10 Μυτιλήνη -κ. Λαγουτάρη Βάσω 22510 27501 εσωτ 1) και στο  γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34 τηλ.22510 22143)  .

.
             ΥΠΟΓΡΑΦΗ                     

           
                                                                                                 ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                                                       Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Λέσβου