Εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για το λιμάνι Σιγρίου....αλλά χάθηκε το έργο

Εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της προσφυγής για την ανάθεση του έργου που δικαιώνει την εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ, αλλά η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έχει ήδη χαθεί.  


Σύμφωνα με τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο, που διαθέτει περιορισμένα κονδύλια για έργα υποδομών.

Ανακοίνωση από τον Καθ. Κ. Ι. Μουτζούρη:

Μετά την οριστικοποίηση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης του αναδόχου κατασκευής του έργου του νέου λιμένα Σιγρίου επείγει η κατάρτιση και υπογραφή της συμβάσεως αναθέσεως. Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει τώρα τον λόγο, με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Ο αποτελεσματικός κ. Πλακωτάρης, είμαι βέβαιος, θα αναλάβει δράση.Καθ. Κ. Ι. Μουτζούρης