ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ : Διακοπή υδροδότησης στην οδό Παρασκευαϊδη στην περιοχή Χρυσομαλλούσας και στην αρχή προκυμαίας Μυτιλήνης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι σήμερα 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 διαπιστώθηκε κεντρική βλάβη του δικτύου ύδρευσης στην οδό Παρασκευαϊδη στην περιοχή Χρυσομαλλούσας.


Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ άμεσα αποκαθιστούν την βλάβη και μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Χρυσομαλλούσας και στην περιοχή μεταξύ Γηπέδου Μυτιλήνης και Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως (αρχή προκυμαίας).


Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά από τις πρώτες απογευματινές ώρες.