Επιμελητήριο Λέσβου «Αναστολή καταβολής των δόσεων στα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου»

Το Επιμελητήριο Λέσβου, ενημερώνει τα μέλη του που έχουν συνάψει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ότι


εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 1289/29-6-2015) η οποία προβλέπει την αναστολή καταβολής των δόσεων, όπως ορίζεται σε αυτήν, κατόπιν αιτήσεως της επιμελητηριακής κοινότητας προς τα τραπεζικά ιδρύματα.

Θεωρείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την κρίσιμη χρονική στιγμή με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος και συνεχίζεται η προσπάθεια για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει και το επιτόκιο των δανείων των επιχειρήσεων.Μυτιλήνη 1 Ιουλίου 2015