Πρόσληψη υπαλλήλων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μόριας Λέσβου

«Επείγουσα βοήθεια για τη διοικητική υποστήριξη της ΥΠΥ, την παροχή ενημέρωσης & τη διερμηνεία για την αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά εξωτερικά σύνορα».


Συμφωνία χρηματοδότησης υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτη Νίκα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των Κινητών Μονάδων (Σάμος-Λέσβος) και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (Φυλάκιο Έβρου και Μόριας Λέσβου) της ΥΠΥ για ορισμένο χρόνο.

Η επείγουσα αυτή βοήθεια που εξασφάλισε η ΥΠΥ είναι δράση χρηματοδοτούμενη 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της  διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών, χωρίς επιπλέον δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η αποτελεσματική διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών, με την υπαγωγή των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υπό συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν: την καταγραφή, ταυτοποίηση (εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους), ιατρικό έλεγχο και ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και την ενημέρωσή τους σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής καθώς επίσης και στις Κινητές Μονάδες παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των αλλοδαπών με το προσωπικό. Το έργο της ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών και της διερμηνείας στο πλαίσιο της αναφερόμενης συμφωνίας χρηματοδότησης το έχει αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).


Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής υπογραμμίζει την σημασία της ενίσχυσης της λειτουργίας της μέσω της εν λόγω συμφωνίας αποβλέποντας στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαρκώς διογκούμενων -λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης- μικτών μεταναστευτικών ροών , πράγμα για το οποίο η επαρκής στελέχωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση.