Με συμβατικό απορριμματοφόρο θα γίνεται η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Λέσβου

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, γίνεται γνωστό, ότι
εξαιτίας βλάβης του απορριμματοφόρου της ανακύκλωσης με αρ. ΚΗΙ 6750 και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Λέσβου, θα γίνεται με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.