Νέο Δ.Σ στην Ε.Ο.Δ Λέσβου και νέα στοιχεία επικοινωνίας

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της Ομάδας, Κουντουριώτη 1, συνεδρίασαν τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., της τακτικής Γ.Σ. που διεξήχθησε στις 29 Ιουνίου 2015, με θέμα τη συγκρότηση του Δ.Σ. του σε σώμα.


Από την συνεδρίαση προέκυψε η παρακάτω σύνθεση του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Πιπεράκη Αντιγόνη
Αντιπρόεδρος: Πατέστος Δημήτριος τ
Γεν. Γραμματέας: Δεληγιάννη Αναστασία
Ταμίας: Χατζηγούλας Κωνσταντίνος τ
Μέλος: Ασμάνης Βασίλειος

Η σύνθεση της εξελικτικής επιτροπής είναι:

Γιαγά Στέλλα
Χρυσόμαλλος Ελευθέριος
Σαβαδέλλη Ελευθερία


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Λέσβου

Κουντουριώτου 1 (υπόγειο Περιφέρειας), Μυτιλήνη, Λέσβος, ΤΚ 81100
τηλ. 2251021405, FAX: 2251037287, Κιν.: 6982873020