Ο Αντιπεριφεριάρχης Χίου ορίστηκε εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στο Εθνικό Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

Ορισμό του Αντιπεριφεριάρχη Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη, ως εκπροσώπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στο Εθνικό Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.


Μετά από εισήγηση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου ορίστηκε εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στο Εθνικό Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, ο Αντιπεριφεριάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, με αναπληρωματικό μέλος το Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Σπανέλλη. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), θεσπίστηκε το 2008 ως μόνιμος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και δεδομένων σχετικά με την άσκηση, τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και των επιμέρους εθνικών πολιτικών για τους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου.


Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του ΕΔΜ προβλέπεται η δημιουργία και ο συνεχής συντονισμός του εθνικού εσωτερικού δικτύου κάθε κράτους μέλους, το οποίο αποτελείται από φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα συναφή με την άσκηση της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου.