ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ: Προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης στην Λέσβο

Αιτήσεις για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για τις ΕΠΑΣ δέχεται ο ΟΑΕΔ το διάστημα από 6 έως και 10 Ιουλίου.


Πέρα από τις τεχνικές ειδικότητες υπάρχουν θέσεις και για εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα τις ειδικότητες ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής ενώ σχεδόν σε κάθε ΕΠΑΣ υπάρχουν θέσεις για ΠΕ19/20 Πληροφορικής.

Ωστόσο εκτός των πιο πάνω ειδικοτήτων υπάρχουν και περιορισμένες θέσεις Πτυχιούχων ΦΠΨ, Βιολόγων, Γεωλόγων, Χημικών. Παρουσιάζονται ακολούθως κάποιες ειδικότητες και βασικές πληροφορίες για την αίτηση.

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗ

Πόσες ΕΠΑΣ δηλώνουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μόνο την Περιφέρεια Αττικής ή μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον της μιας ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην αίτηση που υποβάλλει ή αποστέλλει να ζητήσει να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Αττικής ή για τις άλλες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ μιας και μόνο Περιφερειακή Ενότητας της υπόλοιπης Ελλάδας.
Πχ αν κάποιος είναι πτυχιούχος ΦΠΨ και ενδιαφέρεται για την περιοχή της Θες/κης μπορεί να ζητήσει να αξιολογηθεί και για την 2η ΕΠΑΣ Θες/κης και για την ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ.

Όσοι έκαναν αίτηση παλιότερα

Όσοι υπέβαλαν αίτηση το 2013-2014 και μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόρια τους έχουν καταχωρυθεί στην ηλεκτρονική βάση του ΟΑΕΔ θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής ή επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κλπ, που αποκτήθηκαν από 21 Ιουνίου 2013 έως και τις 7/7/2015 καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση το 2013-14

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση το 2013-14 θα πρέπει να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο/α, προκειμένου να διαβιβαστεί στην αρμόδια Αθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Ανώτατο όριο ανάθεσης ωρών

Το ανώτατο όριο ανάθεσης διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτικό στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ορίζεται στις 20 ώρες εβδομαδιαίως. Με εισήγηση του Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας δύναται να δοθεί έγκριση από τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για υπέρβαση του άνω ορίου και όχι πλέον των δύο ωρών. Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στο Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα ορίζεται ανώτατο συνολικό όριο ανάθεσης έξι ώρες εβδομαδιαίως.

Ποσόστωση για ανέργους

Από τους προσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς το 30% κατ’ ελάχιστο θα προσλαμβάνεται από τους υποψήφιους ανέργους. Η πιστοποίηση της ιδιότητας του ανέργου θα γίνεται κατά την ημερομηνία πρόσληψης του ωρομισθίου εκπαιδευτικού, υποβάλλοντας το δελτίο ανεργίας στην Εκπαιδευτική Μονάδα.Πηγη news.gr