Παράταση Τηλεφωνικής Υπηρεσίας Συμπληρώνω Μηχανογραφικό-Επιλέγω Αιγαίο από το Γραφείο Διασύνδεσης του Παν. Αιγαίου

Παράταση Λειτουργίας Υπηρεσίας «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο!»


Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει πως η τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης υποψηφίων φοιτητών/τριών «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο!», θα συνεχίσει να λειτουργεί έως τη λήξη της νέας προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες στο 22510 36770, και ώρες 10.00-14.00, όπου μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί δράση του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ., η οποία ωφελεί τους/τις απόφοιτους B/θμιας Εκπαίδευσης παρέχοντάς τους ενημέρωση για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον ακαδημαϊκό τους προσανατολισμό, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές αποκατάστασης των αποφοίτων τους.