Αμείωτη η συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ιππείου-56 αιμοδότες το Σάββατο

Αμείωτο εξακολουθεί να είναι το ενδιαφέρον των συμπολιτών  μας, που και σε αυτήν την αιμοδοσία, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ιππείου, δήλωσαν δυναμικό παρών.


Κάτι τέτοιο είναι πραγματικά δύσκολο την εποχή που διανύουμε και για το λόγο αυτό ζητάμε συνεχώς την υποστήριξη και τη συνεργασία του σταθμού αιμοδοσίας, του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

 Συγκεκριμένα στην αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015, προσήλθαν 73 συμπολίτες μας εκ των οποίων οι 56 αιμοδότησαν κανονικά και οι 17 αποκλείστηκαν λόγω χαμηλού αιματοκρίτη, κάτι το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί και να συμμετέχουν κανονικά στην επόμενη αιμοδοσία μας. Και σε αυτή την αιμοδοσία είχαμε «νέο αίμα», αφού προσήλθαν 12 καινούριοι εθελοντές αιμοδότες νεαρής ηλικίας.

Για την επιτυχή έκβαση της εκδήλωσης συνεργάστηκαν εκτός του εκλεγμένου ΔΣ και απλά μέλη του Συλλόγου μας κάτι που αποδεικνύει ότι η σωστή και επιτυχής λειτουργία της ομάδας μας απορρέει από τη συνεργασία όλων.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τις κυρίες Σπυρέλλη Ράνια και Κυριακού Φωτεινή, νοσηλεύτριες του σταθμού αιμοδοσίας, οι οποίες με τον υπερβάλλοντα ζήλο, την ευγένεια και κυρίως την ανοχή τους μας εξυπηρέτησαν πέραν της προγραμματισμένης λήξης της αιμοδοσίας μας. Στελέχη με τον επαγγελματισμό τους βοηθούν στο δύσκολο έργο το οποίο προσπαθούν να υλοποιήσουν οι αιμοδοτικοί σύλλογοι του νησιού μας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΜΟΥ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΙΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ