Μειώσεις έως και 50% στις συντάξεις από την 1η Αυγούστου!

Μειώσεις στις συντάξεις, που φτάνουν έως και το 50%, προβλέπει το νομοσχέδιο με τα "προαπαιτούμενα", που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά, όσοι συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη ηλικίας τους θα λαμβάνουν σύνταξη χωρίς το μη ανταποδοτικό μέρος της, κάτι που θα επιφέρει μειώσεις έως και 50% στην πλειονότητα των συντάξεων αναπηρίας και θανάτου. 

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, από 1-1-2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα Ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα. Με την εφαρμογή του μέτρου, άμεσα εντάσσονται στο ΕΤΕΑ τα Ταμεία των αστυνομικών, των αρτοποιών και των βενζινοπωλών, που έως σήμερα είχαν γλιτώσει τις περικοπές. 

Μεγάλες ανατροπές σε ΝΑΤ και ΟΓΑ

Μεγάλη ανατροπή περιμένει ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, καθώς από 1-7-2105 μειώνεται η Κρατική χρηματοδότηση (ο ΟΓΑ αντλεί 3,5 - 4 δισ. ευρώ, ετησίως) προκειμένου να εναρμονιστεί με τα επίπεδα του ΙΚΑ. Είναι προφανές ότι οι συντάξεις του Οργανισμού από την 1/1/2016, οπότε θα εφαρμοστεί το νέο Ασφαλιστικό, θα μειωθούν ακόμα και κατά το ήμισυ! 

Επίσης, εναρμονίζονται οι εισφορές των αγροτών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΙΚΑ, εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευθεί με άλλα Ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα κληθούν να καταβάλλουν τριπλάσιες εισφορές! 

Παράλληλα, από 1-7-2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Αντίστοιχο ποσοστό 6% θα παρακρατείται και από τις επικουρικές συντάξεις. 

«Τέλος» και για το ΕΚΑΣ

Σχετικά με την κατάργηση του ΕΚΑΣ αυτή θα γίνει έως τα τέλη του 2019. Θα προηγηθεί μία περικοπή για το 20% των δικαιούχων με τα υψηλότερα εισοδήματα και από το 2016 θα τεθεί σε εφαρμογή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με χρηματοδότηση από την ανακατανομή όλων των προνοιακών επιδομάτων. 

Βασική σύνταξη τα 360 Ευρώ

Προβλέπεται, επιπλέον, η πλήρης εφαρμογή του Νόμου 3863/2010 από την 1-7-2015 με άξονα τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων οδηγεί σταδιακά σε μειώσεις από 7% έως και 25%. 

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από την 01/01/23

Βάσει των νέων αλλαγών, από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής: 

- Για πλήρη σύνταξη γήρατος, για οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλισμένων χρειάζεται η συμπλήρωση του 62ου έτους με 40 χρόνια ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και του 67ου έτους με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). 
- Για μειωμένη σύνταξη γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα από τα προαναφερόμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα προσαρμοστούν σταδιακά. Συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά 6 μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015, φτάνοντας μέχρι και το έτος 2022. 

Στις περιπτώσεις που για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος. 

Κατά το χρονικό διάστημα προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Σημειώνεται πως το κεφάλαιο με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων δεν περιλήφθηκε τελικά επειδή απαιτείται γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα προωθηθεί με άλλο νομοσχέδιο. Ωστόσο, οι προβλέψεις είναι δεδομένες και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα αποτελέσουν παρελθόν.


ΠΗΓΗ: in.gr