Παράταση έως 26/08 για τους δικαιούχους αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ - Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Λέσβου

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας  του Δήμου Λέσβου, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:Σε συνέχεια της από 10-7-2015 Ανοιχτής Πρόσκλησης μας, για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα  ΤΕΒΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους για την χρονική περίοδο 2014-2020, γνωστοποιούμαι στους ενδιαφερομένους ότι παρατείνεται έως στις 26 Αυγούστου, η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.