25 νέες θέσεις εργασίας για 5 μήνες στην Λέσβο από την δεύτερη Πρόσκληση προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Στη δημιουργία 2.417 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η δεύτερη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 4/2015) (εκδόθηκε στις 10-7-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 11ης -7-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 20ης -7-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 4/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δύνανται να πιστοποιηθούν μέσω συστήματος πιστοποίησης ΓΓΠΣ (ΓΓΔΕ) με βασική προϋπόθεση να διαθέτουν κωδικούς στο TAXISnet.

Για τη διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από τον ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ → Οδηγίες για την Απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης και εγγραφής στο σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέσω συστήματος πιστοποίησης ΓΓΠΣ (ΓΓΔΕ).

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (20/07/2015), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι: α) άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ. και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης ανέργων

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα παρακάτω επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω
Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
Την ηλικία
Τον αριθμό ανήλικων τέκνων
Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).


Φορέας
ΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Τύπος Πράξης
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Αρχεία


Αναλυτικά οι θέσεις  στο Νομό Λέσβου : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
2
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
5
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1
ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΥΤ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΛΗΜΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΗΜΝΟΥ
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1

25